Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Psykisk hälsa - Vuxna

Aktuella granskningar av Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Klicka på dokumentnamnet för att påbörja granskning!

Dokument via publik länk Slutdatum för granskning Nationell text publicerad Lokalt tillägg publicerat
Depression 2020-10-20 2020-12-16 Depression

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-04-15

Suicidriskbedömning 2020-10-20 2020-12-16 Suicidriskbedömning

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-04-15

Posttraumatiskt stressyndrom 2021-01-06 2021-02-24 Posttraumatiskt stressyndrom

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-06-30

Tortyrskada 2021-01-03 2021-02-24 Tortyrskada

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2021-06-30

Ångestsyndrom 2021-01-12 2021-09-08 Ångestsyndrom

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2022-03-15

Tvångssyndrom 2021-01-18 2021-09-08 Tvångssyndrom

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2022-03-15

Missbruk och beroende av alkohol 2021-03-26 2021-12-01 Skadligt bruk och beroende av alkohol Görs av Faktagrupp
Missbruk och beroende av narkotika 2021-03-26 2021-12-01 Skadligt bruk och beroende av narkotika Görs av Faktagrupp
Ätstörningar 2021-11-23 2022-01-12 Ätstörningar Görs av Faktagrupp
ADHD 2022-01-14    
       
       

 

Uppdaterad: 2022-01-14
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv