Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Instruktioner till PPM

 

Mätningen innebär att Senior alert gör ett datauttag som baseras på antal inskrivna personer på samtliga enhetstyper, gäller då både kommunala- och landstingsverksamheter för samtliga juridiska vårdgivare. Datauttaget görs på riskbedömningar, planerade och utförda åtgärder samt pågående trycksår. Resultatet redovisas på kommun-, sjukhus- och privat vårdgivarnivå och kan ses på enhetsnivå i registsret under Resultat

Vilka deltar i mätningen? Alla enhetstyper

Hur genomförs mätningen? Hudbedömning genomförs på alla personer som är inskrivna på enheten på satt datum. Datum förmedlas av Senior alert i god tid innan mätningen äger rum.

- Säkerställ att ni har rätt trycksårsinformation via enhetsöversikten. Klicka på knappen "Trycksår" för att markera alla personer i listan som har pågående trycksår. Stämmer antal personer samt antal trycksår?

- Via personöversikten kan man uppdatera status till läkt på de personer som inte längre har trycksår och lägg in eventuella trycksår som saknas. Se även över aktuell kategoristatus och uppdatera vid försämringar.

- Fram till och med tåv veckor efter satt datum finns det möjlighet att efterregistrera riskbedömningar, uppföljningar och trycksårsstatus som var aktuella datumet för mätningen.

Protokoll vid hudinspektion och uppdatering av information i Senior alert

Hur redovisas resultatet? Resultatet redovisas på kommun-, sjukhus- och privat vårdgivarnivå på Senior alerts hemsida.Resultatet på enhetsnivå ses i ”Koll på läget”.

Uppdaterad: 2020-12-15
Erica Löwhagen, Wetterhälsan, Privata vårdgivare