Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Vecka 11 2018 - status samordnad vårdplanering vid utskrivning

Kopiera och klistra in aktuell status:

Går bra Går bra följer plan
Går ganska bra Går framåt men har förseningar eller hanterbara problem
Går bra Går dåligt, inga framsteg, riskerar att inte uppfylla målen

 

Höglandets sjukvårdsområde

Kommuner

Status

Rapporter, frågor och svar

Aneby

Pernilla Sjö

 

 

Eksjö

Emily Tärneberg

Ann-britt Almkvist

 

.

Nässjö

Margareta Lägervik

Går bra

Gäller vecka 11. Går inte att välja.

Sävsjö

Kerstin Carlsson

 

 

Tranås

Ingela Sundell

 

 

Vetlanda

Jennie Svensson

Går ganska bra

Man upplever att man ej får svar på frågor som ställs i linken. Hur ska vi hantera detta? Utifrån bemanning på röda dagar har det inkommit förslag på hur man ex kan tänka kring julhelgen, vem kan man delge detta?

Höglandssjukhuset

 

 

Chefsjuksköterska

Annika Fransson

 

 

Vårdcentraler

 

 

Aneby vårdcentral

 

 

Bodafors vårdcentral

Pernilla Mårtensson

 

 

Bräcke diakoni Nyhälsan

Elisabet Olsson

 

 

Eksjö vårdcentral

Eva Palmberg

Johanna Kreutz

 

 

Landsbro vårdcentral

Jane Brohlin-Danielsson

Lena Wendel

lena.wendel@rjl.se

 

 

Läkarhuset i Tranås

Emma TingvallSofie Zenk Thole

 

 

Mariannelunds vårdcentral

Linda Boelee

Går ganska bra

Ovanligt många ärenden i LINK (9 ärenden, 3150 listade)

Nässjö Läkarhus

Malin E Lundberg

 

 

Nässjö vårdcentral

Susanne Bergander

 

 

Sävsjö vårdcentral

Sabine Ljung

 

 

Tranås vårdcentral

 

 

Unicare vårdcentral, Vetlanda

Stefan Gunnarsson

Ingvor Andersson

ingvor.andersson@unicare.nu

 

 

Vetlanda vårdcentral

Jane Brohling-Danielsson

Sandra Andersson

sandra.a.andersson@rjl.se

 

 

Vårdcentralen Aroma

Anneli Karlsson

Eva Karlsson

 

 

 

 

Jönköpings sjukvårdsområde

Kommuner

Status

Rapporter, frågor och svar

Habo

Karin Olin

Går ganska bra

Det är fortsatta problem med planerad vårdtid som i princip aldrig stämmer överens. Sjukhuset vill inte planera utan beslutar som bäst dagen innan att den enskilde kan gå hem. Vi behöver en planerad vårdtid för att kunna planera lite längre i förväg men då måste den planerade vårdtiden stämma i alla fall i de flesta fall.

Jönköping

Johanna Lindqvist

Går ganska bra

Rapport för V.11 Internt arbetar vi mycket med organiseringen kring bevakning av alla ärenden i Cosmic Link. Vi har haft något ärende där provsvar inte varit färdgiga när utskrivningsmeddelande skickats, vilket resulterat i att utskrivningsmeddelande återtogs. Då vi planerar insatser efter planerat utskrivningsdatum är det viktigt att allt är färdigt när meddelande skickas. Vi har också haft ärenden där ingen initiering till SVPL har skickats från sjukhuset trots att personen varit i behov av utökade insatser. Det finns några begreppsförvirring som också blev tydligt när vi hade Workshop. Det gäller bland annat när handläggaren fattar beslut om insatser som en del av planeringen inför hemgång och att detta blandas ihop med att det skulle vara en SVPL. Ett annat begrepp som kan upplevas bli förvirrande är när kommunen skriver att hemteam bevakar ärendet. Det innebär inte att personen alltid får Hemteam som beviljad insats, utan är en organisering vi har i kommunen.

 

Mullsjö

Susanne Andersson Lilja

 

 

Länssjukhuset Ryhov

 

 

Chefsjuksköterska

Anette Abrahamsson

Går ganska bra

Får rapporter från avdelningar där de tycker att svaren i LINK dröjer. Idag ett exempel på patient utsk 7/3 och inget svar från kommunen efter detta datum trots att avdelningen 12/2 skickat fråga till biståndshandläggare om vad som händer.

Vårdcentraler

 

 

Bankeryds vårdcentral

Marianne Hörnmark

 

 

 

Bräcke Diakoni Lokstallarna

Vanja Arrias

vanja.arrias@brackediakoni.se

Madeleine Helgeroth

madeleine.helgeroth@rjl.se

 

 

Gränna vårdcentral

Margareta Andersson

 

 

Habo vårdcentral

Cecilia Malmind

 

 

Hälsan 1

Karolina Dalemo

Lenka Jansson

lenka.jansson@rjl.se

 

 

 

Hälsan 2

Carola Skoglund Vågström

 

 

Kungshälsan

Lovisa Oskarsson

Går bra

 

 

 

 

Går ganska bra

Svårt att följa processen då det fortfarande är oklart hur patienter på korttidsboende och med hemteam ska hanteras, då kommunens och regionens personal fått olika information. Vi gör det bästa av situationen tills ansvariga kommit överrens, men nu har det gått 2 månader och det börjar kännas lite tröstlöst, eftersom det gäller majoriteten av våra patienter.

Svårt få till ett datum för SIP inom tidsmarginalen.

Läkarhuset Huskvarna

Noomi Brohede Lagerström

 

 

Läkarhuset Väster Jönköping

Johan Svensson

 

 

 

 

 

Läkarhuset Öster Jönköping

Gabriella Orrgren

Går bra

OBS!!! Gäller v 11 men kan ej välja detta i rullisten. Patient som var utskrivningsklar på fredagen planerades till SVPL på måndagen. På måndagen var patienten inte klar för att komma hem. Utom skrevs ut på tisdagen. All planering fick styras om med HS och biståndshandläggare och det tar mycket tid att få tag i berörda parter . Mycket tid läggs på att försöka få tag i biståndshandläggare. Haft svårt att hinna med SVPL inom 3 dagar denna vecka pga flera patienter och att biståndshandläggare har ej tillräckligt med tid för att kunna medverka

Mullsjö vårdcentral

Frida Johansson

 

 

Norrahammars vårdcentral

Pia Birath Moberg

 

 

Rosenhälsan

 

 

Rosenlunds vårdcentral

Anna-Karin Nilsson

 

 

Råslätts vårdcentral

Anna Ekfeldt

Går bra Skickat tid för SVPL på 3 olika patienter men inte fått svar/feedback i LINK, alla gått/går hem med Hemteam.

Tenhults vårdcentral

Anna-Karin Nilsson

   

Wasa vårdcentral

   

Wetterhälsan

   

Öxnehaga vårdcentral

   

 

 

Värnamo sjukvårdsområde

Kommuner

Status

Rapporter, frågor och svar

Gislaved

Margareta Hammarberg

 

 

Gnosjö

Elisabeth Lindros

 

 

Vaggeryd

Maria Nordgren

 

 

Värnamo

Ann Lindqvist

 

 

Värnamo sjukhus

 

 

Chefsjuksköterska

Dzenata Brandic

 

Våra ssk har påtalat att VC relativt ofta avslutar ärenden i Link innan slutenvården hunnit skriva ut patienten, vilket medför att vi måste gå in och plocka bort ärenden manuellt.

Vårdcentraler

 

 

Anderstorps vårdcentral

Anette Åkesson

Gul gubbe

 

 

Gislaveds vårdcentral

Anette Åkesson

Gul gubbe

 

Gislehälsan

Heike Porath

 

 

Gnosjö vårdcentral

Jennie Widén

 

 

Rydaholms vårdcentral

Helen Waldestål

 

 

Skillingaryds vårdcentral

Jenny Ankarstrand

Går ganska bra

Har senaste veckan fått flera kallelser till samordnad vårdplanering sen eftermiddag (även efter 16.00) dagen före beräknad hemgång. Det gör att det blir knappt med tid att kalla till vårdplaneringar och att vissa aktörer får kallelsen till SVPL samma dag som den ska äga rum. Givetvis kan vi kalla till SVPL senare då vårdplaneringen ska ske inom tre dagar men biståndshandläggare vill fortfarande ha SVPL i samband med hemtagningsteamet. Fortsatt svårt att kalla till vårdplaneringar då vi måste vänta in svar från biståndshandläggare om när patienten ska kunna tas emot i hemmet eller om det blir korttidsvistelse.

Smålandsstenars vårdcentral

Eva Lundberg

 

 

Unicare Apladalen

Ann-Christin Jönsson

   

Vaggeryds vårdcentral

Maria Ottosson

 

 

Vråens vårdcentral Värnamo

Marica Arntsson

 

 

Väster vårdcentral Värnamo

Inger K Gustavsson

 

 

Uppdaterad: 2018-03-26
Erica Kyhlberg, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion