Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Vecka 12 2018 - status samordnad vårdplanering vid utskrivning

Kopiera och klistra in aktuell status:

Går bra Går bra följer plan
Går ganska bra Går framåt men har förseningar eller hanterbara problem
Går bra Går dåligt, inga framsteg, riskerar att inte uppfylla målen

 

Höglandets sjukvårdsområde

Kommuner

Status

Rapporter, frågor och svar

Aneby

Pernilla Sjö

 

 

Eksjö

Emily Tärneberg

Ann-britt Almkvist

 

Går ganska bra

Nässjö

Margareta Lägervik

Går bra

 

Sävsjö

Kerstin Carlsson

 

 

Tranås

Ingela Sundell

 

 

Vetlanda

Jennie Svensson

 

 

Höglandssjukhuset

 

 

Chefsjuksköterska

Annika Fransson

 

 

Vårdcentraler

 

 

Aneby vårdcentral

 

 

Bodafors vårdcentral

Pernilla Mårtensson

 

 

Bräcke diakoni Nyhälsan

Elisabet Olsson

 

 

Eksjö vårdcentral

Eva Palmberg

Johanna Kreutz

 

 

Landsbro vårdcentral

Jane Brohlin-Danielsson

Lena Wendel

lena.wendel@rjl.se

 

 

Läkarhuset i Tranås

Emma TingvallSofie Zenk Thole

 

 

Mariannelunds vårdcentral

Linda Boelee

 

 

Nässjö Läkarhus

Malin E Lundberg

 

 

Nässjö vårdcentral

Susanne Bergander

 

 

Sävsjö vårdcentral

Sabine Ljung

 

 

Tranås vårdcentral

 

 

Unicare vårdcentral, Vetlanda

Stefan Gunnarsson

Ingvor Andersson

ingvor.andersson@unicare.nu

 

 

Vetlanda vårdcentral

Jane Brohling-Danielsson

Sandra Andersson

sandra.a.andersson@rjl.se

 

 

Vårdcentralen Aroma

Anneli Karlsson

Eva Karlsson

Går ganska bra

*Hur ska man tänka när det gäller psykiatripatienter?. Har haft flera aktuella ärenden där vårdcentralen inte har en tydlig vårdrelation. Utan de går för deras psykiska hälsa på öppenmottagningen psykiatrin. Känns orimligt att vi ska vara den som är huvudansvarig för att kalla till SVPL och vara dokumentationsansvariga. I varje fall om det bara är psykiatriska besvär.  Har gjort SVPL med sip som reslutat på några av dem men känns inte bra. Känns endast som man är sekreterare åt andra.

Vårdsamordnaren ansvarar för vårdsamordningen oavsett diagnos. I många fall finns det en kombination av somatisk och psykisk ohälsa.

*Tar lång tid att få svar i linken om man ens får svar ibland. Detta gör att flödet blir för mycket. Kommentarerna blir fler bara för man får fråga flera gånger och inte får så uttömmande svar. Detta försvårar att se helheten.  Önskemål: om man inte vet svaren på frågorna så skicka det svaret tillbaka  så man vet att frågorna har beaktats och är under bearbetning. Bra reflektion och rekommendation!

*Informationen om patienterna är ibland bristfälliga, har haft flera nu svårt sjuka och komunikationen om deras hälsa har varit väldigt tunn. Mycket fokus på att de ska hem snabbast möjligt. Vid något tillfälle har det endast framkommit att personen tex behöver larm men jag som ser i journalen kan se att från att personen  inte har haft något vårdbehov alls tidigare nu har behov av två personer och rullator vid gång. Detta försvårar en säker hemgång, leder ofta till att dessa patienter får en återtagen kallelse. Det låter som om förutsättningen inte har funnits för en trygg och säker hemgång. Vid dessa fall bör en avvikelse skrivas för att granska ärendet för ett framtida lärande.

 

 

Jönköpings sjukvårdsområde

Kommuner

Status

Rapporter, frågor och svar

Habo

Karin Olin

 

 

Jönköping

Johanna Lindqvist

 

 

Mullsjö

Susanne Andersson Lilja

 

 

Länssjukhuset Ryhov

 

 

Chefsjuksköterska

Anette Abrahamsson

 

 

Vårdcentraler

 

 

Bankeryds vårdcentral

Marianne Hörnmark

Går ganska bra

-Vecka 11 och 12 har vi åter lagt mycket tid på planering av SVPL som sedan inte blir av därför att pt ej blir utskrivna trots att utskrivningsmeddelande skickats

- Vecka 11 och 12 har vi varit på två SVPL där hemteam är ansvariga och det är endast undersköterksa som kommer. Är det bestämt att det ska vara så nu? vad är vinsten med SVPL när inte alla aktörer är representerade? VÅR TID ÄR DYRBAR OCH VI KAN INTE BARA FOGA OSS I ATT DET ÄR SÅ HÄR!!

- Vi reagerar på att samordnare på vårdcentralen ska vara helt styrda av hemsjukvårdens tider på eftermiddagarna för SVPL. Vem har beslutat att det inte ska finnas tider på förmiddagen? VI HAR EN VERKSAMHET ATT TA HÄNSYN TILL OCKSÅ!!

Chefen för Hälso- och sjukvården i Jönköpingskommun kommer att kontakta vårdcentralerna i Jönköpings kommun för en dialog.

 

Bräcke Diakoni Lokstallarna

Vanja Arrias

vanja.arrias@brackediakoni.se

Madeleine Helgeroth

madeleine.helgeroth@rjl.se

 

 

Gränna vårdcentral

Margareta Andersson

 

 

Habo vårdcentral

Cecilia Malmind

 

 

Hälsan 1

Karolina Dalemo

Lenka Jansson

lenka.jansson@rjl.se

Går ganska bra

 

 

Hälsan 2

Carola Skoglund Vågström

 

 

Kungshälsan

Lovisa Oskarsson

Gunnel Almroth Alstermark

 

 

Läkarhuset Huskvarna

Noomi Brohede Lagerström

 

 

Läkarhuset Väster Jönköping

Johan Svensson

 

 

 

 

 

Läkarhuset Öster Jönköping

Gabriella Orrgren

 

 

Mullsjö vårdcentral

Frida Johansson

 

 

Norrahammars vårdcentral

Pia Birath Moberg

 

 

Rosenhälsan

 

 

Rosenlunds vårdcentral

Anna-Karin Nilsson

 

 

Råslätts vårdcentral

Anna Ekfeldt

Går bra En SVPL uteblev då biståndshandläggare ville gå själv och gjorde så en annan tid än förslagen. En förslagen tid för SVPL blev inte besvarad på. Biståndshandläggare från Hemteam gick själv på annan tid. Kommunikationen i LINK fungerar inte...

Tenhults vårdcentral

Anna-Karin Nilsson

   

Wasa vårdcentral

   

Wetterhälsan

   

Öxnehaga vårdcentral

   

 

 

Värnamo sjukvårdsområde

Kommuner

Status

Rapporter, frågor och svar

Gislaved

Margareta Hammarberg

 

 

Gnosjö

Elisabeth Lindros

 

 

Vaggeryd

Maria Nordgren

 

 

Värnamo

Ann Lindqvist

Går ganska bra

Vårdtiderna är optimistiska, de ändras ofta. Patient dyker inte upp vid avtalad tid för hemgång, avdelningen har inte meddelat kommunen att pat inte går hem. Slutenvården har missat att beställa bärhjälp trots att kommunen påtalar behov av detta. Slutenvården skriver inte ut pat på rätt sätt i Link. Konsekvensen blir att ssk i kommunen inte kommer åt läkemedelslista. Samordnade vårdplanen skickas inte alltid med patienten. Vem ansvarar för att informera anhöriga om att deras närstående ska hem från sjukhuset och vilken tid de kommer hem?

Planerad vårdtid är optimistisk, den ändras ofta. Bärhjälp är missad att beställas från slutenvården trots info av Kommunen om att behov finns. Slutenvården avslutar pat fel i Link. Konsekvansen blir att kommunens ssk inte kan skriva ut läkemedelslista. Den samordnade vårdplanen skickas inte alltid med patienten. Kommunen står och väntar på pat som inte dyker upp. Slutenvården har inte meddelat att hemgången är inställd. Vems ansvar är det att meddela anhöriga om datum och tid för utskrivning?

Värnamo sjukhus

 

 

Chefsjuksköterska

Dzenata Brandic

 

 

Vårdcentraler

 

 

Anderstorps vårdcentral

Anette Åkesson

 

 

 

Gislaveds vårdcentral

Anette Åkesson

 

 

Gislehälsan

Heike Porath

 

 

Gnosjö vårdcentral

Jennie Widén

 

 

Rydaholms vårdcentral

Helen Waldestål

 

 

Skillingaryds vårdcentral

Jenny Ankarstrand

Går ganska bra

 

Smålandsstenars vårdcentral

Eva Lundberg

 

 

Unicare Apladalen

Ann-Christin Jönsson

   

Vaggeryds vårdcentral

Maria Ottosson

 

 

Vråens vårdcentral Värnamo

Marica Arntsson

 

 

Väster vårdcentral Värnamo

Inger K Gustavsson

 

 

Uppdaterad: 2018-03-26
Erica Kyhlberg, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion