Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Inkontinensprodukter

För vem?


Inkontinensprodukter kan förskrivas till personer med

 • urin/tarminkontinens (urinläckage >8 g/dygn) samt urinretention kan få hjälpmedel förskrivna om de har ett varaktigt behov av hjälpmedel
 • tillfälliga behov t ex efter operation eller i väntan på operation

Mål med behandlingen


 • Att kunna leva ett normalt liv som inte begränsas av inkontinens.
 • Att kunna tömma blåsan (vid urinretention).

Förskrivare


 • Uroterapeuter
 • Stomiterapeuter
 • Läkare
 • Distriktssköterskor
 • Sjuksköterskor som genom särskild kurs erhållit intyg på grundkompetens i förskrivning av inkontinenshjälpmedel

Eget ansvar


Vid urinläckage under 8 g/dygn får personen köpa egna inkontinensskydd.

Inför förskrivning


Förskrivning av hjälpmedel ska föregås av noggrann bedömning och utredning för att undvika att bakomliggande behandlingsbara orsaker förbises. Produkterna utprovas och förskrivs individuellt som komplement till annan behandling. Vid val av produkt kan miktionslista och kontinenstest vara vägledande.
Tänk på:

 • diagnos
 • aktivitet
 • typ av inkontinens
 • mentalt hälsotillstånd
 • kön och kroppsform
 • ekonomi
 • miljö

Vid speciella behov eller behov av produkt utanför avtal bör uroterapeut konsulteras.

Antal


Inkontinenshjälpmedel bör förskrivas för max 12 månader med uttagsperiod på en-tre månader (maximalt 12 uttag under ett år). Kortare period ska väljas om tillståndet inte är kroniskt eller på något annat sätt instabilt eller kortvarigt.

Uppföljning


Uppföljning ska göras varje år av förskrivaren.

Läs mer


FAKTA Inkontinens

Nikola

 

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

Kontakt

Kontakta den enhet som ansvarar för behandlingen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 VårdguidenRåd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2018-04-04
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service