Region Jnkpings ln Hälsocafé
plus.rjl.se/halsocafe

Vill du bli volontär?

Har du erfarenhet av cancer, som tidigare sjuk eller som närstående? Har du erfarenhet av en långvarig sjukdom? Känner du att du skulle vilja vara till stöd för andra? Vi behöver alltid fler engagerade volontärer till Hjärtats hus.

Här har vi samlat några önskemål och tankar om vad det kan innebära:

 • Att du har egen erfarenhet av cancer, som ex tidigare patient eller närstående.

 • Att du har egen erfarenhet av långvarig sjukdom eller närstående

 • Att du har kommit så långt i ditt "sorgearbete" att du känner du har distans till det.

 • Att du har stora öron och liten mun. Att lyssna och finnas till för besökaren.

 • Att alltid ha koll på dörren då besökare kommer. Det kan vara en svår tröskel att gå över för många (trots vår hemmalika miljö).

 • Att alltid ge ett positivt bemötande.

 • Att visa på positiva tankar och aktiviteter.

 • Att du som volontär självklart har tystnadsplikt, det du hör i förtroliga samtal måste stanna er emellan.

 • Att kunna ordna med praktiska saker som ex fikat och inköp.


Att vara Volontär på Hjärtats Hus kan innebära:

 • Att vi ombesörjer att du får kurser, utvecklingsmöjligheter i ditt engagemang som volontär.

 • Att du får nya vänner som du kanske inte annars skulle möta. Att du får betyda något för någon medmänniska

 • Att du ges möjlighet att få "tömma" och dela jobbiga situationer och upplevelser med andra volontärer, i nära samspråk med professionell personal vid inplanerade träffar.

 • Att du får nära samarbete med övriga Volontärer. Att ni känner att ni är en grupp som finns för att stötta varandra också.

 • Att ni som volontärer lätt kan byta med varandra vid förhinder, men viktigt att man har ansvar att se till att någon är där i ens ställe vid behov.

 • Att ni har tillgång till hjälp från personer inom sjukvården, att snabbt kunna ringa in mer personal om akuta behov uppstår.

 • Att du får reseersättning efter varje tillfälle.

   

  Vi är så tacksamma för att du vill vara en viktig del i vår verksamhet Hjärtats Hus.
  Du är oerhört värdefull. Lycka Till och Välkommen till Hjärtats Hus.
  Är du intresserad? Ta då kontakt med Maggie Målevik 070 3424672.

Kontakt

Maggie Målevik
0722-05 08 46
margareta.malevik@rjl.se


 

Uppdaterad: 2021-11-03
Pär Kaverén, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion