Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

 

Förskrivning av inkontinenshjälpmedel

Förskrivning av inkontinenshjälpmedel i Sesam LMN kan ske från och med idag, 16 april 2018. OneMed:s webbportal kommer att stänga 20 maj 2018!

För att förskriva i Sesam LMN behöver du ett förskrivarnummer

  • Förskrivarnummer får du genom att fylla i ett formulär som finns på vår hemsida formulär.

  • Om du redan har förskrivarnummer måste du anmäla till HMC att du även ska förskriva inkontinenshjälpmedel. Fyll i samma formulär som ovan och ange vilket område du ska förskriva inom.

Sesam LMN

Du hittar länk till Sesam LMN via

Behöver du hjälp med Sesam LMN?

Instruktioner och instruktionsfilmer för Sesam LMN finns på Hjälpmedelscentralens utbildningar/instruktionsfilmer.

Support Sesam LMN

Om du har frågor om Sesam LMN;

  1. Skicka din fråga till: Support web Sesam och Sesam LMN

  2. Ring till supporten för Sesam LMN tel: 010-242 87 21

Mer information

Kontakta gärna Marie Lantz, Ninnui Wärenstam-Löfgren eller Lovisa von Goës på Hjälpmedelscentralen om du vill veta mer eller har några frågor.

Diabetes och stomi

Inom kort ska du förskriva alla förbrukningshjälp-medel inom nutrition, diabetes, inkontinens och stomi i Sesam LMN.Förskrivning av förbrukningshjälpmedel inom diabetes och stomi beräknas starta i slutet av maj 2018.

       

 

Inkontinenshjälpmedel

Kontakt

Marie Lantz

Ninní Wärenstam-Löfgren

Lovisa von Goës

Uppdaterad: 2018-04-17
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service