Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regionsjukvårdsledningens stab

Regionsjukvårdsledningens stab är en samordningsresurs för regionsjukvårdsledningen och samverkansnämnden.

Staben består av tjänstemän från de samverkande regionerna, med uppdrag att bereda ärenden och praktiskt planera regionsjukvårdsledningens och samverkansnämndens sammanträden.

Medlemmar

Susanne Yngvesson, Region Jönköpings län

Jan-Erik Karlsson, Region Jönköpings län

Karl Landergren, Region Kalmar län

Leni Lagerqvist, Region Kalmar län

Göran Atterfors, Region Östergötland

Annica Öhrn, Region Östergötland

Nätverk för sjukvårdsledare

Nätverk för sjukvårdsledare 2018 och 2019

Uppdaterad: 2019-10-08
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion