Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Avtal och överenskommelser

Samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen utgår från gemensamma värderingar för att tillgodose invånarnas behov av god vård och tillsammans utveckla hälso- och sjukvården. Samarbetet ska kännetecknas av insyn, påverkansmöjlighet och ansvarstagande.

Reglemente

Reglemente för samverkansnämnden

Samverkansavtal

Samverkansavtal för sydöstra sjukvårdsregionen

Överenskommelser

Överenskommelse om samverkan och vård i sydöstra sjukvårdsregionen samt vård vid universitetssjukhuset 2019

Regionalt utbyte för läkare under specialistutbildning

Efterutbildning av specialistläkare från sydöstra sjukvårdsregionen vid US

Priser och ersättningar

Uppdaterad: 2019-07-23
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion