Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Avtal och överenskommelser

Samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen utgår från gemensamma värderingar för att tillgodose invånarnas behov av god vård och tillsammans utveckla hälso- och sjukvården. Samarbetet ska kännetecknas av insyn, påverkansmöjlighet och ansvarstagande.

Reglemente

Reglemente för Samverkansnämnden

Samverkansavtal

Samverkansavtal för Sydöstra sjukvårdsregionen

Överenskommelser

Överenskommelse om samverkan och vård i Sydöstra sjukvårdsregionen samt vård vid universitetssjukhuset 2019

Regionalt utbyte för läkare under specialistutbildning

Efterutbildning av specialistläkare från Sydöstra sjukvårdsregionen vid US

Priser och ersättningar

Uppdaterad: 2019-01-21
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion