Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

BIP Värnamo

Namn E-post Arbetsplats Telefon
(0370-6)
Rezaei Nejad, Mitra Leg. psykoterapeut, BIP-samordnare och ordförande 010-2449744
Bosnjak, Ivanka Psykiatriska klin, skötare 010-2449765
Engström, Ann-Sofie Psyk. mott 1, Värnamo sjukhus 010-2449733
Grek, Emelie Mossle rehabiliteringsenhet, skötare 010-2449786
Johansson, Lise-Lotte Psykosmott, sjuksköterska 010-2449790
Magnusson, Anders Psykiatrisk avd, skötare 010-2449765
Reinecke, Björkdahl, Katrin Mossle rehabiliteringsenhet, Värnamo, skötare Ingen telefon
Rönneklev, Liselotte Psykiatriska klin, spec.sjuksköterska 010-2449760
Sandberg Manaia, Cecilia Barn- och ungdomspsyk. mottagning, kurator 010-2449823
Uppdaterad: 2018-06-07
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion