Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Rengöringsrutiner andningsgymnastik hjälpmedel

Slutenvård

Ordinärt och särskilt boende 

Kontaktpersoner

Sofia Wetterbrandt
Hygiensjuksköterska
sofia.wetterbrandt@rjl.se  
036-32 59 91

Pernilla Johansson
Hygiensjuksköterska
pernilla.johansson@rjl.se
010-24 25719

Ann Engqvist
Sjukgymnast
Rehabiliteringscentrum
Område 2
Länssjukhuset Ryhov
010-2421850

Uppdaterad: 2018-11-29
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion