Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vårdhygieniska riktlinjer vid MRSA på korttidsenhet och särskilt boende

Bakgrund

MRSA (Meticillin Resistenta Staphylococcus Aureus) är en hud- och slemhinnebakterie som sprids genom kontaktsmitta främst via händerna. Bristande följsamhet till basala hygienrutiner samt förekomst av riskfaktorer hos vårdtagaren gynnar risken för spridning.

Riskfaktorer för spridning

Nedsatt kognitiv förmåga kan innebära ökad risk för smittspridning, särskilt vid samtidig förekomst av annan riskfaktor så som;

 • sår (inklusive brännskador)
 • hudbesvär såsom eksem och andra fjällande hudsjukdomar
 • KAD och andra urinavledningar, bukdränage, stomi, trachealkanyl eller liknande
 • bristande förmåga att sköta handhygien

Det är vanligt att man bär på MRSA i exempelvis näsa eller svalg utan att vara sjuk. Oftast är det först när man drabbas av en infektion som MRSA orsakar problem. Detta eftersom infektionen riskerar att bli mer svårbehandlad.

Basala hygienrutiner

Tillämpa alltid basala hygienrutiner. Var särskilt uppmärksam på vårdtagare med riskfaktorer som sår eller andra hudbesvär, samt vid hantering av KAD och andra urinavledningar, dränage, stomi, trachealkanyl eller liknande.

Vårdtagarens handhygien

Informera vårdtagaren om vikten av handhygien före måltid och efter toalettbesök. Se till att vårdtagaren får möjlighet eller hjälp att sköta sin handhygien.

Placering av vårdtagare

Vårdtagare med MRSA ska ha egen lägenhet/rum med egen toalett och dusch.  All omvårdnad ska ske där.

Vårdtagaren får vistas utanför sin lägenhet/rum och delta i gemensamma aktiviteter under förutsättning att:

 • vårdtagaren kan upprätthålla god handhygien
 • eventuella sår, eksem eller andra fjällande hudsjukdomar är väl täckta
 • vid användning av inkontinensskydd eller KAD ska dessa fungera väl för att förhindra läckage

Kontakta gärna Smittskydd Vårdhygien för individuell bedömning.

Mat- och diskhantering

Vårdtagare med MRSA ska upprätthålla en god handhygien innan livsmedelshantering eller måltid i gemensam lokal. Då god handhygien inte upprätthålls, serveras maten. Hantera porslin, glas, bestick och matbrickor som vanligt.

Städning, rengöring och desinfektion

Ytor och föremål förorenas lätt i vårdtagarens närhet, framförallt då denne har riskfaktorer för spridning. Det är därför viktigt att fokusera på att rengöra och desinfektera tagytor, som berörs av personal och vårdtagares händer regelbundet. Utöver detta sker städning på vanligt sätt med rengöringsmedel och vatten enligt en regelbunden rutin. Eventuella mattor kan dammsugas.

Städutrustning som moppstativ, hink och dammsugare rengörs och desinfekteras efter varje användning. Mopp och flergångsstäddukar tvättas i lägst 60 grader.

Kontakta gärna Smittskydd Vårdhygien för individuell bedömning.

Daglig städning

Gör alltid punktdesinfektion med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider vid spill av kroppsvätskor.

Desinfektera tagytor hos vårdtagare med riskfaktor. Exempelvis handtag på hjälpmedel, säng, sängbord, toalettsits, spolknapp, kranar och dörrhandtag. Använd alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Slutstädning

Slutstädning av lägenhet/rum ska ske:

 • i samband med att riskfaktor upphör
 • vid eventuell avskrivning av bärarskapet
 • vid flytt
 • då vårdtagare avlidit

Använd Virkon 1% i samband med slutstädning och bearbeta alla ytor mekaniskt. Rengör tagytor i vårdtagarens lägenhet/rum. Rengör även alla övriga ytor, inklusive golv.

Släng toalettpappersrulle och engångsmateriel som varit i vårdtagarens närhet eller hanterats av personal. Släng engångsmateriel som förvarats i närförråd om inte renhetsgraden kan garanteras.

Byt toalettborste eller desinfektera den i en spoldesinfektor.

Tvätta bäddtextilier som kuddar, täcken, filtar samt tyg- och duschdraperier i 60 grader. Icke tvättbara textilier kasseras.

Inspektera madrassöverdragets genomsläpplighet och madrasskärnan så de är synligt rena och hela. Kassera överdrag och madrass som inte är hel och madrass där madrasskärnan är förorenad. Tvätta avtagbar klädsel till madrass eller kudde i lägst 60 grader. Torka synligt rent icke avtagbar klädsel flödigt med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider. 

Rengöring och desinfektion av flergångsartiklar, utrustning och hjälpmedel

Rengör och desinfektera flergångsartiklar och utrustning som tål värmedesinfektion i spol-eller diskdesinfektor efter användning. I annat fall rengör och desinfektera med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Hjälpmedel bör om möjligt vara vårdtagarbundna. Innan hjälpmedel och annan medicinteknisk utrustning används av annan vårdtagare ska de rengöras och desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Hjälpmedel som återlämnas till hjälpmedelscentral ska vara synligt rena och punktdesinfekterade.

Tvätt

Sortera och hantera tvätten i vårdtagarens rum/lägenhet. Lägg ingen tvätt på golvet eller på inredning som möbler. Bär till tvättstugan på lämpligt sätt. Använd exempelvis tvättkorg. Smutstvätt som är förorenad med kroppsvätskor och textilier som tvättas i lägre än 60 grader, tvättas separat från annan vårdtagares tvätt.  

Rengör vred och tagytor på tvättmaskinen med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider efter att smutstvätten placerats i tvättmaskinen.

Tvätt som skickas till tvätteri hanteras enligt tvätteriets lokala anvisning.

Avfall

Lägg allt avfall direkt i en plastpåse och knyt ihop den på rummet/lägenheten. Använd dubbla påsar om det finns risk för läckage av kroppsvätskor. Hantera sedan avfallspåsarna som vanligt.

Gemensamma aktiviteter

Vårdtagaren kan delta i gemensamma aktiviteter eller annan aktivitet i gemensam lokal under förutsättning att denne kan upprätthålla god handhygien, eventuella sår, eksem eller andra fjällande hudsjukdomar är väl täckta och det inte finns risk för läckage av kroppsvätskor.

Kontakta gärna Smittskydd Vårdhygien för individuell bedömning.

Överflyttning till annan vårdform

Informera mottagande enhet att vårdtagaren bär på MRSA, samt om riskfaktorer för spridning förekommer eller inte. Detta för att korrekta vårdhygieniska åtgärder ska kunna vidtas. Bärarskap och eventuella riskfaktorer ska framgå i samband med vårdplanering.

Före behandling eller undersökning på annan enhet ska vårdtagaren ha rena händer och rena kläder. Eventuella sår ska vara omlagda med täckande förband.

Transporter

Det föreligger ingen smittrisk att transportera vårdtagare med MRSA i taxi då denne är påklädd och eventuella sår är täckta med förband. Enligt sekretesslagen har chauffören ingen rättighet att bli informerad om smittan.

Kontaktperson

Pernilla Johansson
Hygiensjuksköterska
010-24 25719

pernilla.johansson@rjl.se

Uppdaterad: 2018-06-26
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv