Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Biverkningsrapportering - uppföljning

Läkemedelsverket ger årligen ut en rapport på nationall nivå kring biverkningarapportering

Årsrapport för biverkningar 2016, Enheten för läkemedelssäkerhet (Läkemedelsverket)

Inom Region Jönköpings län följs antal rapporter på kvartalsnivå.

Läkemedelsbiverkningar

 

Kontakt

Mårten Lindström
Läkemedelskommitténs ordförande
010-242 41 91
marten.lindstrom@rjl.se

Uppdaterad: 2018-07-10
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service