Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Ledamöter Kunskapsråd diagnostik och sinnen

Ordförande

Ninnie Borendal Wodlin, Region Östergötland

Sekreterare

Christoffer Martinelle, Region Östergötland

Ledamöter

Micael Edblom, Region Jönköpings län

Jan-Erik Karlsson, Region Jönköpings län

Sofia Hartz, Region Kalmar län

Fredrik Enlund, Region Kalmar län

Robert Ring, Region Östergötland

Ordförande i ingående regionala programområden och representant för RPO primärvård.

Kontakt

Sekreterare

Christoffer Martinelle
Region Östergötland
christoffer.martinelle@regionostergotland.se

Uppdaterad: 2020-01-07
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion