Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Ledamöter Kunskapsråd kirurgi och cancer

Ordförande

Kjell Ivarsson, Region Jönköpings län

Sekreterare

Marie Gustavsson, Region Jönköpings län

Ledamöter

Susanne Yngvesson, Region Jönköpings län

Henrik Holmberg, Region Kalmar län

Johan Rosenqvist, Region Kalmar län

Reidar Källström, Region Östergötland

Jessica Frisk, Region Östergötland

Ordförande i ingående regionala programområden och representant för RPO primärvård.

Kontakt

Sekreterare

Marie Gustavsson

 

Uppdaterad: 2020-01-07
Marie Gustafsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion