Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Information om barn- och ungdomshälsa

FAKTA Barn- och ungdomshälsa omfattar i första hand den medicinska hälso- och sjukvården för barn och ungdomar i Region Jönköpings län. Denna erbjuds inom barnhälsovården (BHV), primärvården (PV), barn- och ungdomsenheten (BUE), vilken består av barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i öppenvård (BUMM) och barn- och ungdomshälsan Kontakt Barn och ungdomshälsa i Jönköpings län, 1177 Vårdguiden (nytt fönster) samt barn- och ungdomsmedicinska kliniken (BK) och barnhabiliteringen.

BHV är sedan 2017-10-01 en egen länsövergripande verksamhet, oftast med mottagningar på Familjecentralerna, i några fall i anslutning till vårdcentralerna. BHV ingår inte i Vårdval.

BUMM är sedan 2017-10-01 en gemensam länsövergripande verksamhet, med mottagningar i Jönköping, Huskvarna, Eksjö, Nässjö, Värnamo. De läkare och sjuksköterskor som arbetar inom BUMM är specialister inom barn- och ungdomsmedicin. I Eksjö och Värnamo har BUMM ett jouransvar för sjukhusens förlossnings- och BB-avdelningar.

BK är en länsklinik, lokaliserad vid Länssjukhuset Ryhov. Den omfattar således alla barn och ungdomar inom Region Jönköpings län. Verksamheten innefattar jourverksamhet med egen barnakut dygnet runt, all barnmedicinsk slutenvård, dagsjukvård, specialiserad barnmedicinsk mottagning, neonatalavdelning inklusive neonatal intensivvård och transportverksamhet för sjuka nyfödda barn.

Sjukvård till barn och unga erbjuds även inom Kirurgisk vård, främst inom klinikerna för kirurgi, ortopedi, öron-näsa-hals och anestesi/intensivvård, (ibland i samverkan med BK eller BUMM).

Ansvarig

Ann Grännö Alm

Calle Nyholm

Uppdaterad: 2020-06-17
Eva Neth, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik