Region Jnkpings ln Hälsocafé
plus.rjl.se/halsocafe

Erfarenheter från deltagarna - Patrik Blomqvist

Patrik Blomqvist, Levande bibliotekJag, som jobbar som patientstödjare i regionen och har gjort detta sedan 2012, har varit med och startat det levande biblioteket. Vi insåg ganska snabbt när vi började involvera fler patienter i olika arbeten tillsammans med vården, att det var svårt att veta vart man skulle vända sig för att få tag i erfarna patienter. I början var det mer personliga kontakter som gjorde att vi kände till vissa patienter med erfarenhet. Nu söker vi deltagare i bibliotek mer aktivt, både inom vården och bland patientföreningar mm. Att vara med i Levande bibliotek är en bra chans att få påverka utvecklingen inom vården så att den passar patienterna bättre, och att det blir ett bra samarbete mellan de olika delarna som ska samverka i vårdprocessen.

Eftersom vi alla är olika och har olika erfarenheter är det viktigt att vi är en stor grupp som deltar. Idag har vi ganska bra spridning på både diagnoser och olika åldrar men vi saknar lite yngre patienter.
När man är med i biblioteket bestämmer man själv hur mycket man vill bidra, vissa har många olika uppdrag och andra inte lika mycket, det beror på hur mycket man kan, orkar och vill. En annan sak som är positiv är alla trevliga människor man träffar både andra som är med i Levande bibliotek samt personal som jobbar inom vården.

Att få möjligheten att dela med sig av sina erfarenheter och att möta andra med liknande erfarenheter är också utvecklande för en själv. Man lär sig väldigt mycket om hur vården fungerar och får möjligheten att se vad man skulle ändra och göra bättre.

Så passa på och hör av er om ni är patient eller anhörig och tycker att det skulle vara intressant och vara med och utveckla vården.

Patrik Blomqvist

Uppdaterad: 2020-02-05
Pär Kaverén, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion