Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Radiologi, regional arbetsgrupp

Möten 2019

Ledamöter

Mathias Axelsson, Region Östergötland
Oscar Löfgren, Region Jönköpings län

Kontakt

Ordförande

Björn Forsberg
Region Kalmar län

Uppdaterad: 2019-09-26
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion