Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Ledamöter RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Ordförande

Stefan Bragsjö
Region Kalmar län

Processtöd

Siv Folkhammar Andersson
Region Kalmar län

NPO-representanter

Stefan Bragsjö, ordförande
Region Kalmar län

Siv Folkhammar Andersson, processledare
Region Kalmar län

Ledamöter

Ann-Britt Ekvall
Region Jönköpings län

Mayvor Källgren
Region Kalmar län

Pernilla Hint Järnvall
Region Östergötland

Kontakt

Siv Folkhammar Andersson
Region Kalmar län

Uppdaterad: 2020-01-02
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion