Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Riktade hälsosamtal

Ett sätt att systematiskt och strukturerat uppmärksamma levnadsvanor är enligt Socialstyrelsen att bjuda in alla personer i utvalda åldersgrupper till ett hälsosamtal med fokus på levnadsvanor. Vetenskapliga utvärderingar har visat att denna strategi både kan minska dödligheten i hjärtkärlsjukdom och dödligheten oberoende av orsak, och dessutom vara kostnadseffektiv.

Vid hälsosamtalet, som är inriktat på att förebygga hjärtkärlsjukdom och diabetes används en Hälsokurva, som är ett pedagogiskt hjälpmedel för att ge en samlad bild av patientens levnadsvanor (fysisk aktivitet, matvanor, alkohol, tobak), livssituation, psykisk hälsa, ärftlighet och biologiska riskmarkörer (BMI, midjastusskvot, blodtryck, blodsocker och kolesterol).

Riktade hälsosamtal med stöd Hälsokurvan och andra verktyg, som används vid hälsosamtalet, är ett upphovsrättsskyddat koncept, som primärt utvecklats av Utvecklingsenheten på vårdcentralen i Habo 1988 och från 1999 vidareutvecklats på Primärvårdens FoU-enhet, Futurum, Region Jönköpings län.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Vem ska erbjudas hälsosamtal?

  • Alla vårdcentraler ska bjuda in alla sina listade invånare till ett hälsosamtal det år de fyller 40, 50, 60 och 70 år
  • Barnhälsovården ska bjuda in alla förstagångsföräldrar till ett hälsosamtal, när barnet fyllt ett år.

Dessutom kan nedanstående patienter bjudas in för hälsosamtal:

  • Patienter med diabetes, högt blodtryck eller övervikt/fetma
  • Patienter som har haft hjärtinfarkt eller stroke
  • Patienter som varit sjukskrivna länge

Vem kan genomföra hälsosamtal?

Den som genomför hälsosamtal ska i sin yrkesroll ha självständiga patientsamtal och rekommendationen är minst 3-årig högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård/motsvarande. Därutöver krävs godkänd utbildning och examination i motiverande samtal följt av godkänd utbildning och examination i Riktade hälsosamtal – Praktisk prevention. Diplomering sker efter godkänd utbildning.

Utbildning i motiverande samtal anordnas av sektion Folkhälsa och utbildningen i Riktade hälsosamtal - Praktisk prevention anordnas av Primärvårdens FoU-enhet. Anmälan till kurserna görs i Lärandekalendern

Lärandekalender (nytt fönster).

För att upprätthålla sin kompetens ska personalen delta i de återkommande fortbildningar som anordnas av FoU-enheten och sektion Folkhälsa.

Anvisningar för hälsosamtal (nytt fönster)

Fastställt: 2019-02-01

Reviderad: 2019-02-01

Giltigt till och med: 2021-02-01

Fastställt av: Faktagrupp Levnadsvanor

Ansvarig grupp: Levnadsvanor

Granskat av grupp: Levnadsvanor

Kontaktperson för innehåll:

Hans Lingfors, Distriktsläkare, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion

Lisbeth Johansson, Forskningssjuksköterska, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion

Författare:

Uppdaterad: 2019-02-13
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv