Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Integrerat samtal om levnadsvanor

Levnadsvanor kan uppmärksammas som en integrerad del av anamnesen i samband med besök på vårdmottagningar eller vård på sjukhus. Exempelvis kan samtal om levnadsvanor underlättas för både patienter och vårdgivare om patienten i förväg kan förbereda sig och fylla i ett samtalsunderlag inför ett planerat besök.

Samtalsunderlag om levnadsvanor (pdf, nytt fönster) 

Innehåll på sidan:

Fastställt: 2019-02-01

Reviderad: 2019-02-01

Giltigt till och med: 2021-02-01

Fastställt av: Faktagrupp Levnadsvanor

Ansvarig grupp: Levnadsvanor

Granskat av grupp: Levnadsvanor

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2021-11-17
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv