Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Riktlinjer för fördelning av akuta patienter mellan primärvård och ortopedi

Övergripande målsättning är att alla patienter som inte behöver specialistnivåns resurser ska handläggas i primärvården såväl dagtid som under jourtid.

Akuta tillstånd som primärt ska bedömas av ortoped

 • Vid misstanke om svårartad fraktur och luxation samt vid påtagligt högenergivåld.
 • Trauma med misstanke om sen- och/eller nervskada.
 • Svår smärta, svullnad och rörelsehinder i extremitet.
 • Ryggsmärtor efter trauma samt akut ryggsmärta som inte svarar på smärtlindring eller med nytillkommen eller progredierande neurologisk påverkan (om det finns en känd malignitet handläggs patienten av behandlande klinik).
 • Patienter som opererats den senaste månaden med misstanke på komplikation, till exempel som höftopererats med misstanke om luxation eller fraktur.
 • Patienter där gipsbehandling sviktar, men inga alarmerande symtom föreligger, bör i första hand hänvisas till ortopedmottagningen dagtid.
 • Sårskada på extremiteter, större/komplicerade.

Akuta tillstånd som primärt ska bedömas av primärvården

 • Primärvården bör primärt bedöma de flesta fall av traumatiska skelettskador och vid behov ansvara för akut röntgenundersökning före eventuell hänvisning till ortopedakuten.

  I de fall man önskar akut ortopedbedömning, ifall röntgen inte visat någon skelettskada, ska konsultremiss med tydlig remissmotivation till ortopedakuten utfärdas och medsändas patienten (hänvisning till ortopedakuten via röntgen, förutsätts endast ske vid skelettskada).

 • Patient med lindrig till måttlig smärta från rörelseapparaten, med eller utan föregående trauma och som är utan svår rörelse- eller belastningssmärta.
 • Leddistorsion och skada där enklare fraktur misstänks, (kan ofta vänta till dagtid).
 • Lumbago med eller utan ischias.
 • Tendinit.
 • Patienter med lindrig skada på tå eller finger med lätt smärta, svullnad eller hematom. Okomplicerad sårskada.
Innehåll på sidan:

Fastställt: 2011-11-18

Reviderad: 2019-02-06

Giltigt till och med: 2021-02-06

Fastställt av: Faktagrupp ortopedi

Ansvarig grupp: Ortopedi

Granskat av grupp: Ortopedi

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2022-03-11
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv