Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Riktlinjer för fördelning av akuta patienter mellan primärvård och psykiatri

Övergripande målsättning är att alla patienter som inte behöver specialistnivåns resurser ska handläggas i primärvården såväl dagtid som under jourtid.

 Akuta tillstånd som primärt ska bedömas av psykiater

  • akuta och akut försämrade kroniska psykossjukdomar
  • svåra hämningsdepressioner-melankolier/psykotiska depressioner
  • hög suicidrisk
  • alla diagnosgrupper med pågående tvångsvård enligt LPT eller LRV samt bedömning av befintliga vårdintyg där intagningsbeslut ej är fattat

Akuta tillstånd som primärt ska bedömas av primärvården 

         * bör vanligtvis hänvisas till ordinarie vårdcentral dagtid

Innehåll på sidan:

Fastställt: 2011-11-18

Reviderad: 2021-06-01

Giltigt till och med: 2023-06-01

Fastställt av: Faktagrupp psykisk hälsa - vuxna

Ansvarig grupp: Psykiatri vuxna

Granskat av grupp: Psykiatri vuxna

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2021-06-09
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv