Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Akut onkologi

Faktadokumentet, som bygger på Cancercentrums vårdprogram Akut onkologi, gäller för vuxna patienter som har eller har haft en cancersjukdom och som drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen (oavsett tumörgrupp) och är avsett att stödja vårdpersonal som möter dessa patienter i andra sammanhang än på den behandlande kliniken, t.ex. i primärvården, hemsjukvården eller på akuten.

Antalet cancerpatienter ökar liksom överlevnad. Det är därför viktigt att efterfråga tidigare cancer och att ta med den i bedömningen även i de fall då den ligger många år bakåt i tiden. Maligna tillstånd kan kräva akut handläggning och de bör därför tidigt tas med i bedömningen även om de icke-maligna orsakerna ofta är mer troliga. Särskilt kan betonas neutropen feber, hyperkalcemi och ryggmärgskompression samt biverkningar efter immunterapi.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Allt fler cancerpatienter får centraliserade behandlingar vilket gör att de söker vård för biverkningar och seneffekter där de bor och inte på den behandlande kliniken.

Dokumentet är avsett att ge vägledning för akut omhändertagande på den icke-behandlingsansvariga enhet och är till hjälp i differentialdiagnostik av olika akuta tillstånd. Fokus ligger på akut handläggning.

Efter insatta åtgärder är det viktigt med tydlig återkoppling till behandlande/ansvarig klinik och för patienter med pågående antitumoral behandling bör behandlingsansvarig klinik informeras utan dröjsmål när patienten söker för allvarlig försämring.

Diagnostik och utredning

Vid beslut om utredning och behandling bör man särskilt överväga om patienten har nytta av vidare utredning och av en potentiell behandling. Bedömningen ska göras i samråd med patienten och med närstående om patienten önskar det samt, om möjligt, i samråd med andra involverade i patientens vård.

Med hjälp av symtomöversikten ges vägledning till respektive tillstånd. Under respektive tillstånd, som även kan nås i alfabetisk ordning, ligger sedan fokus på den inledande handläggningen följt av en översikt över vad den fortsatta handläggningen kan innebära.

Symtomöversikt

Observera att många äldre även har andra sjukdomar som kan ha likartade symtom som ska handläggs/behandlas på annat sätt.

Symtom och fynd Diagnos 
Andningspåverkan Anemi
Luftvägsobstruktion
Lungemboli
Perikardvätska
Pleuravätska
Vena cava superior-syndrom
Neutropen feber
Strålpneumonit
Immunrelaterade biverkningar vid behandling med checkpointhämmare
Bensvaghet Ryggmärgskompression
Hjärnmetastaser/hjärntumörer
Hyperkalcemi
Blåaktig missfärgning i ansiktet Vena cava superior-syndrom
Blödning, t.ex. näsblod, blodig hosta, blodig kräkning, gynekologisk blödning eller blod i urinen eller avföringen Blödning
Lungemboli
Kolit
Bröstsmärta Lungemboli
Perikardvätska
Pleuravätska
Perforation av magtarmkanalen
Buksmärta Perforation av magtarmkanalen
Tarmobstruktion
Kolit
Tumörnekros
Tumörblödning
Buksvullnad Tarmobstruktion
Ascites
Dehydrering Hyperkalcemi
Kolit
Tarmobstruktion
Depressivitet Hyperkalcemi
Diarré Kolit
Feber Neutropen feber/sepsis
Kolit
Trombos/lungemboli
Perforation av magtarmkanalen
Tumörfeber
Annan infektion ex. pneumoni
Halsvenstas Perikardvätska
Vena cava superior-syndrom
Hjärtklappning Anemi
Luftvägsobstruktion
Trombos/Lungemboli
Pleuravätska
Perikardvätska
Hosta Perikardvätska
Pleuravätska
Lungemboli
Luftvägsobstruktion
Vena cava superior-syndrom
Huvudvärk Hjärnmetastaser/hjärntumörer
Vena cava superior-syndrom
Hypotension Blödning
Neutropen feber/sepsis
Perikardvätska
Hypotermi Neutropen feber/sepsis
Illamående/      kräkning Hjärnmetastaser/hjärntumörer
Tarmobstruktion
Blödning (GI-blödning)
Kolit
Ulkus (mag- eller tarmsår)
Kognitiv påverkan Hjärnmetastaser/hjärntumörer
Hyperkalcemi
Leverencefalopati (leversvikt)
Kramp/epilepsi Tumörlyssyndrom
Hjärnmetastaser/hjärntumörer
Neurologiska fokala bortfall Hjärnmetastaser/hjärntumörer 
Ryggmärgskompression
Meningeal carcinomatos
Njurpåverkan Hyperkalcemi
Tumörlyssyndrom
Hepatorenalt syndrom
Personlighet-sförändring Hjärnmetastaser/hjärntumörer
Hyperkalcemi
Leverencefalopati (leversvikt)
Ryggsmärta Ryggmärgskompression
Sfinkterpåverkan (analsfinkter) Ryggmärgskompression
Skelettsmärta Frakturrisk/patologisk fraktur
Ryggmärgskompression
Sväljsvårigheter Luftvägsobstruktion
Vena cava superior-syndrom
Trötthet Anemi
Hyperkalcemi
Hjärnmetastaser/hjärntumörer
Leverencefalopati (leversvikt)
Urinblåsepåverkan Ryggmärgskompression
Yrsel Anemi
Vena cava superior-syndrom
Hjärnmetastaser/hjärntumörer
Ödem, extremiteter Trombos
Perikardvätska
Vena cava superior-syndrom  (svullnad i armar)
Hypoalbuminemi

 

Diagnos i bokstavsordning

Anemi
Annan infektion ex. pneumoni
Ascites
Blödning
Blödning (GI-blödning)
Frakturrisk/patologisk fraktur
Hepatorenalt syndrom
Hjärnmetastaser/hjärntumörer
Hyperkalcemi
Hypoalbuminemi
Immunrelaterade biverkningar vid behandling med checkpointhämmare
Kolit
Leverencefalopati (leversvikt)
Luftvägsobstruktion
Lungemboli
Meningeal carcinomatos
Neutropen feber
Neutropen feber/sepsis
Perforation av magtarmkanalen
Perikardvätska
Pleuravätska
Ryggmärgskompression
Strålpneumonit
Tarmobstruktion
Trombos
Trombos/lungemboli
Tumörblödning
Tumörfeber
Tumörlyssyndrom
Tumörnekros
Ulkus (mag- eller tarmsår)
Vena cava superior-syndrom

Vena cava superior-syndrom (svullnad i armar)

 

Fastställt: 2019-04-30

Reviderad: 2019-04-30

Giltigt till och med: 2021-04-30

Fastställt av: Faktagrupp onkologi

Ansvarig grupp: Onkologi

Granskat av grupp: Onkologi

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2019-05-03
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv