Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Medicinsk utredning läkare

  • Klinisk bedömning av allmäntillstånd, modifierad neurologisk undersökning inklusive synanamnes, respiration, cirkulation, smärta, sömn, ångest och depressiva tillstånd
  • Genomgång av aktuell läkemedelsbehandling
  • Genomgång och uppföljning av aktuella undersökningar och laboratorieprover
  • Granska akuta radiologiska undersökningar som DT och MRT hjärna
  • Värdera risk för hydrocefalusutveckling samt notera om patienten har likvordränerande shunt
  • Förnya vid behov DT hjärna, ev MRT för bedömning av skadeutbredning
  • Neurofysiologisk utredning vid behov: EEG
  • Bedömning av körkorts- och vapeninnehav, ställningstagande till anmälan
  • Vid behov fatta och dokumentera beslut om eventuell vårdbegränsning

Om innehållet

Detta är en fördjupning till Sydöstra sjukvårdsregionens vårdriktlinjer för Lätt, medelsvår eller svår hjärnskada

Fastställt av regionalt programområde Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Kontakt

Agneta Siebers
Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping
agneta.siebers@rjl.se

Uppdaterad: 2020-11-09
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion