Region Jnkpings ln Metodikum
plus.rjl.se/metodikum

Villkor för registrering

Den 25 maj 2018 kom en ny EU-förordning gällande företags och organisationers hantering av personuppgifter. Förordningen bygger på den tidigare lagstiftningen PUL (Personuppgiftslagen).

När du skapar ett konto i bokningssystemet godkänner du att uppgifterna sparas av Region Jönköpings län i syfte att kunna hantera framtida bokningar. Region Jönköpings län får inte dela informationen med tredje part.

I enlighet med GDPR har du rätt att begära ut informationen vi lagrat samt kräva att all information om dig tas bort, att kontot raderas.

Kontakt

Marcus Lidin
Utvecklingsledare
Metodikum
marcus.lidin@rjl.se
010-242 10 85

 

Uppdaterad: 2019-04-29
Marcus Lidin, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion