Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Forskningsrapporter och postrar 2019

Förteckning över forskningsrapporter och postrar vid vetenskapliga konferenser.

Forskningsrapporter

  • Havsed K, Stensson M, Jansson H, Hänsel Petersson G, Isaksson H, Mira A, Davies J, Svensäter G, Nilsson M. Identifiering av biomarkörer i saliv och plack för riskbedömning av karies hos 14-18-åringar.  Odontologisk Riksstämma, Stockholm, 13-15 november 2019.

  • Björksved M, Bazargani F, Lindsten R, Arnrup K, Magnusson A. Jämförelse av sluten och öppen kirurgisk friläggning av palatinalt felställda hörntänder: operationstid, komplikationer och patienterfarenheter. En multicenter prospektiv randomiserad kontrollerad studie. Odontologisk Riksstämma, Stockholm, 13-15 november 2019.

  • Edman K, Norderyd O, Holmlund A. EpiWux 2018 – Den parodontala hälsan i Region Dalarna, en longitudinell- samt en tvärsnittsundersökning. Odontologisk Riksstämma, Stockholm, 13-15 november 2019.

  • Holmqvist F. Role of antibiotics in conjunction with oral bone augmentation procedures. International conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Rio de Janeiro, Brasilien, 21–24 maj 2019.

  • Ahl M. Changes in Quality of life after orthognathic surgery. Reliability and validity of a Swedish version of Orthognathic Quality of Life Questionnaire (OQLQ-S). 24th International conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Rio de Janeiro, Brasilien, 21–24 maj 2019.

Postrar

  • Lindmark U, Norderyd O, Malmberg B. What is oral health-related quality of life and is it related to lonliness in older persons? International Association of Gerontology and Geriatrics European Region (IAGG-ER) Congress 2019, Göteborg, 23–25 maj 2019.
Uppdaterad: 2019-12-10
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården