Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Tjänstedesign

Syfte och mål med tjänstedesign

Med metoden "Tjäntedesign" kan du på olika sätt ta reda på invånarens behov och hur de för invånaren väsentligaste brukskvaliteterna kan tillgodoses. 

Med hjälp av tjänstedesign fokuserar du på att genom olika metoder ta fram patintens berättelse och behov. Visualisering är en viktigt del i tjänstedesign för att förankra att det finns en gemensam bild. Den kan också användas som ett underlag för reflektion och diskussion med medarbetare och patienter. Visualiseringen är också till hjälp för att hitta de gemensamma interaktionspunkter, frågeställningar, som man tillsammans behöver jobba vidare med. 

Målet är att tillsammans skapa en tryggare och mer delaktig patient.

Bärande principer med tjänstedesign

  • Bygger på invånarens behov
  • Patientens resa
  • Personcentrering
  • Brukskvalité - Vilka kvalitéer är viktigast.

Tjänstedesign men hur gör man då

Film: Tjänstedesign, men hur gör man då, YouTube

Film: Så vad är tjänstedesign

Presentation från Workshop  Så kan du använda tjänstedesign i ditt utvecklingsarbete

Övning och mall tjänsteresa

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2021-03-09
Agneta Levin, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion