Region Jnkpings ln Metodikum
plus.rjl.se/metodikum

Nursing Anne simulator

Simulator som lämpar sig för framförallt omvårdnadssimuleringar.

Funktioner:

 • Används i SimNet nätverk (för användning utanför Metodikum behövs SimNet router)
 • Styrning via SimPad
 • Kan användas tillsammans med Metodikums patientmonitor
 • Intuberingsbar
 • Blodtrycksmätning
 • Lungljud, hjärtljud
 • Används inte i samband med HLR träning
 • Trakeostomi träning
 • Stomi träning
 • PEG träning
 • KAD träning

 

 

Kontakt

Marcus Lidin
Utvecklingsledare, Metodikum
010-24 21085
070-22 608 16
marcus.lidin@rjl.se

 

Uppdaterad: 2019-07-30
Marcus Lidin, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion