Region Jnkpings ln Metodikum
plus.rjl.se/metodikum

MCK Junior simulator

Simulator som lämpar sig för blandannat HLR simuleringar

Funktioner:

  • Används i SimNet nätverk (för användning utanför Metodikum behövs SimNet router)
  • Styrning via SimPad
  • Kan användas tillsammans med Metodikums patientmonitor
  • Andningsljud
  • Intuberingsbar
  • Lungljud, hjärtljud
  • Knappelektroder för skarp defibrillering, kan även användas tillsammans med ShockLink

 

 

 

 

Uppdaterad: 2022-08-25
Marcus Lidin, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion