Region Jnkpings ln Metodikum
plus.rjl.se/metodikum

SimNewB simulator

SimNewB simulator

Simulator som lämpar sig för olika typer av småbarns-simuleringar.

Funktioner:

  • Används i SimNet nätverk (för användning utanför Metodikum behövs SimNet router)
  • Styrning via SimPad eller med hjälp av instruktörs PC
  • Kan användas tillsammans med Metodikums patientmonitor
  • Andningsljud
  • Intuberingsbar
  • Blodtrycksmätning
  • Lungljud, hjärtljud
  • Knappelektroder för skarp defibrillering, kan även användas tillsammans med ShockLink
  • Kan anslutas med luftslang för rörelser av armar och ben

 

Tillverkarens hemsida:

https://www.laerdal.com/se/products/simulation-training/obstetrics-paediatrics/simnewb/

 

 

 

Material

Starta SimNewB insitu (nytt fönster)

Starta SimNewB på Metodikum (nytt fönster)

Regulator unit - kopplingar (Nytt fönster)

Anslutning gas på Metodikum (Nytt fönster)

Uppdaterad: 2022-08-25
Marcus Lidin, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion