Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Assisterad befruktning för lesbiska par

Vad säger lagen?

Sedan 1 juli 2005 är det möjligt att få behandling med donerade spermier för lesbiska par vid universitetssjukhus. Båda kvinnorna i paret anses som föräldrar.

Barn som tillkommit genom spermadonation har vid mogen ålder rätt att få veta sitt genetiska ursprung. Det innebär att donatorn kan bli kontaktad av barnet i framtiden. Par som mottar donerade spermier uppmanas att berätta för barnet hur det kommit till så att barnet har möjlighet att söka upp den klinik där donationen utförts.

Särskild journal

Uppgifter om donatorns hårfärg, hudfärg, ögonfärg och längd samt eventuella intressen antecknas i en särskild journal som sparas i 70 år. Donatorn är helt anonym för mottagarparet och mottagarparet är helt anonymt för donatorn.

Behandlingskrav

Vid spermadonationsbehandling gäller grundkraven för offentligt finansierad IVF-behandling.

Spermiedonationsbehandling omfattas inte av vårdgarantin och kan aldrig garanteras. Beslut om behandling fattas efter bedömning av ansvarig läkare och beteendevetare/psykolog i varje enskilt fall.

Vid behandling av lesbiska par gäller:

 1. Paret lever i en stabil, varaktig relation i minst två år och båda är boende och folkbokförda på samma adress i regionen.
 2. Paret eller kvinnan som ska genomgå behandling, ska ha genomgått sedvanlig barnlöshetsutredning.
 3. Kvinnan som ska genomgå behandling ska ha ett BMI under 30.
 4. Kvinnan ska ha ett s-AMH värde över 0,20.
 5. Kvinnans ålder ska vara under 40 år vid start av behandling.
 6. Paret har inga gemensamma barn. Detta gäller såväl biologiska barn som adopterade barn.
 7. Alla par ska innan behandlingen startar komma till RMC för ett samtal med läkare och beteendevetare/psykolog.
 8. Barnlöshetsutredning får inte ha påvisat att någon medicinsk, psykologisk och/eller social kontraindikation mot graviditet och föräldraskap bedöms föreligga.

Följande behandling kan erbjudas

 • 6 inseminationer varav de fyra sista kan bytas ut mot IVF-behandling med donerade spermier (2 inseminationer = 1 d-IVF).
 • Vid hinder/skada i äggledarna erbjuds 3 d-IVF.
 • När den behandlande kvinnan har fyllt 38 år, byts eventuella resterande inseminationer mot IVF med donerade spermier, (ex. 2 inseminationer byts mot 1 d-IVF).
 • Om chansen till graviditet med insemination anses låg (<10 %) bör IVF med donerade spermier övervägas.

Syskonbehandling

 • Syskonbehandling ges endast genom egenfinansiering enligt gällande prislista.
 • Det första barnet ska vara minst 1 år innan syskonbehandling kan erbjudas.
 • Om det finns nedfrysta embryon från tidigare utförd behandling ska dessa användas först.
 • Syskonbehandling genom donatorinsemination eller ny IVF kan endast ges om det finns spermier från samma donator som vid föregående behandling.

Om riktlinjerna

Riktlinjer för sydöstra sjukvårdsregionen fastställda av verksamhetscheferna för kvinnoklinikerna.

Kontakt

Ninnie Borendal Wodlin och Agneta Werner
Universitetsjukhuset i Linköping

Regionalt medicinskt programområde kvinnosjukdomar och förlossning

Mer information

IVF-behandling

Uppdaterad: 2019-11-01
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion