Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Remittering av gravida och svårt sjuka nyfödda barn

Gravida

  • Om gravid kvinna behöver överföras till US för regionsjukvård tas primär kontakt med bakjouren på KK US.
  • Bakjour på KK US samråder med tjänstgörande neonatolog innan patienten skickas från hemorten.
  • Råder platsbrist på KK US eller på NeoIVA, BK US ansvarar tjänstgörande neonatolog för att neo-vårdplats på annan regionklinik ordnas.
  • Därefter meddelas KK US bakjour som kontaktar mottagande Kvinnoklinik för att efterhöra om vårdplats finns för den gravida.
  • Slutligen informerar KK US bakjour remitterande klinik om vart de kan skicka patienten.

Underburna eller svårt sjuka nyfödda barn

  • Om nyförlöst barn behöver överföras till NeoIVA, Barnkliniken US för regionsjukvård tas primär kontakt med tjänstgörande neonatolog.
  • Råder platsbrist på NeoIVA ansvarar tjänstgörande neonatolog på US för kontakt med annan regionklinik för att bereda barnet vårdplats. Därefter meddelas remitterande klinik om vart de kan skicka patienten.

För handläggning av extremt underburna hänvisas till PM Omhändertagande av extremt underburna.

Om riktlinjerna

Riktlinjer för sydöstra sjukvårdsregionen fastställda av verksamhetscheferna för kvinnoklinikerna.

Kontakt

Ninnie Borendal Wodlin och Ulf Samuelsson
Universitetsjukhuset i Linköping

Regionalt medicinskt programområde kvinnosjukdomar och förlossning

Uppdaterad: 2019-11-01
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion