Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Kom igång med Senior alert 1-2-3-4

  1. Lära grunderna i Senior alert genom att genomföra vår webbutbildning och samtidigt använda PLAN för hur arbetet med Senior alert ska fungera i den egna verksamheten. Utbildningen tar ca 45 minuter att gå igenom och ger baskunskaper om: kvalitetsregistret Senior alert, den vårdpreventiva processen, mätningar och förbättringsarbete.

  2. Lära sig registrera och använda registret genom videoguide eller med manual samt genom att testa att registrera i vår utbildningsmodul. Använd resultaten, få stöd i tolkningarna via vår rapportbeskrivning.

  3. Inspireras vidare och lära mer om Vårdprevention i vår Kunskapsbank som är en möjlighet att lära mer om förebyggande åtgärder och vill stödja dig till en god vård och omsorg där kunskap om vårdpreventiva åtgärder är i fokus och inspirera till att prova nya arbetssätt.

  4. Våga testa!


 

Uppdaterad: 2019-11-19
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion