Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regionsjukvårdsledningens arbetsutskott och stab

Regionsjukvårdsledningens arbetsutskott och stab är en samordningsresurs för regionsjukvårdsledningen och samverkansnämnden.

Arbetsutskottet och staben består av tjänstemän från de samverkande regionerna, med uppdrag att bereda ärenden och praktiskt planera regionsjukvårdsledningens och samverkansnämndens sammanträden.

Arbetsutskott

Region Jönköpings län

Susanne Yngvesson

Region Kalmar län

Karl Landergren

Region Östergötland

Annica Öhrn

Stab

Region Jönköpings län

Susanne Yngvesson

Jan-Erik Karlsson

Region Kalmar län

Karl Landergren

Leni Lagerqvist

Region Östergötland

Annica Öhrn

Charlotte Sand

Göran Atterfors

Uppdaterad: 2020-05-20
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion