Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

MR-undersökning av patienter med pacemaker/ICD

Bakgrund

Elektromagnetiska fält kan allvarligt påverka patienter med pacemaker/ICD system. I dag finns MR-kompatibla pacemaker/ICD-system som kan undersökas med magnetfältsstyrka 1.5-3.0 T beroende på olika villkor för undersökning och pacemakertyp.

Syfte

För att kunna utföra MR-undersökning på patienter med MR-kompatibla pacemaker/ICD system på ett säkert sätt.

Rekommenderade åtgärder vid MR-undersökning

Rekommenderade åtgärder före, under och efter MR-undersökning av patient med konventionellt pacemaker- eller ICD-system.

INFÖR MR-UNDERSÖKNING

Exkludera patienter med: 

 • System som implanterats de senaste 6 veckorna (gäller även ILR/loop-recorder).
 • Icke MR-kompatibla system. Se respektive företags hemsida.
 • Övergivna pacemakerelektroder.
 • Epikardiella elektroder.

Kontrollera pacemaker, ICD (implanterbar defibrillator), CRT (biventrikulär pacemaker med/utan defibrillatorfunktion)

Kontrollera följande parametrar, skriv ut alla mätvärden och basal inställning före omprogrammering:

 • P/R-vågsamplitud
 • Impedanser i kammar-/förmakselektroder
 • Tröskelvärde i kammare/förmak
 • Batterispänning

Programmeringsåtgärder

 • MR-kompatibla system har särskild omprogrammering inför MR. Ex MRI Settings (Abbott), SureScan (Medtronic), MRTskyddsmod (Boston).
 • Om patienten är pacemakerberoende: Asynkron pacing (D00, V00) 10 slag över aktuell vilofrekvens.
 • Om patienten inte är pacemakerberoende: ”Pacing off”.
 • Öka kammaroutput till 5,0 V/1,0 ms.
 • Använd bipolär pace/sense.
 • Takyterapier (ICD) och magnetresponsfunktion avaktiveras.

UNDER MR-UNDERSÖKNING

Övervakning

Rytmövervakning/EKG (ICD). På pacemaker räcker pulsoximetri som pulsövervakning.

Pacemakersköterska eller pacemakerläkare är med  vid MRundersökning av ICD-patienter samt pacemakerberoende patienter.

Extern defibrillator skall finnas utanför MR-salen. Ev hjärtstopp – hjärtstoppslarma- handläggning enligt sedvanliga rutiner för hjärtstopp.

EFTER MR-UNDERSÖKNING

Kontrollera pacemaker, ICD, CRT

Gör om funktionskontrollen enligt ovan och jämför med basala värden.

Programmeringsåtgärder

Systemet återställs till de värden som var inställda före MR-undersökningen.

Uppföljning med ordinarie intervall

Mer information

Här finns information om restriktioner vid MR-undersökning, vad som av kardiolog behöver kontrolleras inför och efter undersökningen och vilka kombinationer av enhet och elektrod/elektroder som betecknas som MR-villkorliga.                               

Medtronic

www.mrisurescan.com

www.manuals.medtronic.com

Boston Scientific

http://www.bostonscientific.com/imageready/en-EU/home.html

http://www.bostonscientific.com/manuals/manuals/landing-page/EU-english.html

Abbott (St Jude Medical)

http://mri.merlin.net

https://manuals.sjm.com

https://www.sjmglobal.com/en-int/professionals/resources-and-reimbursement/technical-resources/mri-ready-resources

Sorin

https://www.sorinmanuals.com

Biotronik

https://www.promricheck.com

https://manuals.biotronik.com

https://www.biotronik.com/promri/en/medical-professionals

Om innehållet

Fastställt 2019-12-06

Giltigt till och med 2021-12-06

Kontakt

Regina Lindberg, överläkare
Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov
Jönköping

Uppdaterad: 2019-12-16
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion