Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regionsjukvårdsledningen 2020-06-03

Plats: Video

Tid: kl. 9-14

Kallelse med dagordning 2020-06-03

Underlag till mötet (inloggning)

Mötesanteckningar

Bilagor

 

 

Sekreterare

Charlotte Sand
Region Östergötland

Uppdaterad: 2020-05-26
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion