Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regionsjukvårdsledningen 2020-09-11

Plats: Video

Tid: kl. 9-15

Kallelse med dagordning 2020-09-11

Underlag till mötet (inloggning)

 

 

Sekreterare

Charlotte Sand
Region Östergötland

Uppdaterad: 2020-09-04
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion