Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Covid-19 - palliativ vård

Våra symtomrelaterade Fakta-dokument räcker långt i allmän palliativ vård vid covid-19.

Adekvat användning av tillgängliga palliativa läkemedel, med utvärdering och dosjusteringar, är oftast tillräckligt. Använd och utvärdera läkemedelsbehandlingen individuellt. Rådfråga SSIH om behov av läkemedel som inte finns i akutförråden.

Patienter som sedan tidigare är inkluderad i palliativ vård krävs det alltid en individuell bedömning vid insjuknande i Covid-19 sjukdom. Här är det viktigt att värdera i vilken fas av grundsjukdomen patienten befinner sig i. Särskilt i tidigt skede kan en aktiv Covid-19 behandling inklusive syrgasterapi och sjukhusvård bli aktuell.

Syrgas i behandling av Covid-19 patienter utanför sjukhusen i Region Jönköpings län

Råd och stöd kring behandlingsbegränsningar

Stöd och råd till läkare kring förhandsbeslut om eventuella behandlingsbegräsningar hos sköra äldre (dokument):

Förhandsbeslut om begränsning i livsuppehållande behandling i palliativ vård

Film för dig som arbetar som läkare inom primärvård eller specialiserad öppenvård relaterat till covid-19, gällande sköra individer såsom patienter på äldreboenden eller i hemsjukvården. I filmen nedan medverkar Daniel Gustafsson, överläkare Geriatrik (9:21) och delar med sig sina tankar och råd kring resonemang om behandlingsbegränsningar :

Tankar kring förhandsbeslut om begränsning av livsuppehållande behandling och palliativ vårdplan hos sköra individer

Innehåll på sidan:

Fastställt: 2020-05-08

Reviderad: 2020-05-08

Giltigt till och med: 2022-05-08

Fastställt av: Medicinsk programgrupp Palliativ vård

Ansvarig grupp: Palliativ vård

Granskat av grupp: Palliativ vård

Kontaktperson för innehåll:

Karin Karlsson, Distriktsläkare, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2021-09-08
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv