Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Arkiv mötesanteckningar Endokrina sjukdomar

Regiondagar 7-8 november 2019 i Linköping

Program

Deltagare

Andrologi

Andrologi, artikel

Graviditetsdiabetes

Standardiserat vårdförlopp osteoporos

Centrum för sällsynta diagnoser

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2020-05-20
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion