Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Covid-19

Behandlingsriktlinjer för covid-19 utifrån ett primärvårdsperspektiv

Mer information

Innehåll på sidan:

Fastställt: 2020-05-20

Reviderad: 2020-05-20

Giltigt till och med: 2022-05-20

Fastställt av: Medicinsk programgrupp infektion

Ansvarig grupp: Infektion och smittskydd

Granskat av grupp: Infektion och smittskydd

Kontaktperson för innehåll:

Karin Karlsson, St-läkare, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2020-06-12
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv