Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Trombosprofylax vid Covid-19

Trombosprofylax SÄBO

Målgruppen är patienter på SÄBO som insjuknar i symtomgivande covid-19, misstänkt eller verifierad. Bedömning risk/nytta för den enskilde patienten samt om eventuella kontraindikationer föreligger görs av ansvarig läkare. Patienter som är i livets absoluta slutskede är till exempel oftast inte aktuella för trombosprofylax med lågmolekylärt heparin (LMH).

Observera i nedanstående riktlinje att i Region Jönköping är det LMH som ska väljas Innohep, inte Fragmin.

Trombosprofylax vid covid-19 på SÄBO, Janusinfo Region Stockholm (nytt fönster)

Trombosprofylax hos övriga polikliniska patienter

Patienter med hög trombosrisk såsom aktiv malignitet utan hög blödningsrisk, eller tidigare venös tromboemboli, kan vara aktuella för trombosprofylax. Telefonkontakt med hematologen rekommenderas kring dessa patienter för ställningstagande kring detta.

Innehåll på sidan:

Fastställt: 2020-05-20

Reviderad: 2020-05-20

Giltigt till och med: 2022-05-20

Fastställt av: Medicinsk programgrupp hematologi och primärvård

Ansvarig grupp: Hematologi

Granskat av grupp: Hematologi

Kontaktperson för innehåll:

Karin Karlsson, Distriktsläkare, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2020-06-17
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv