Region Jnkpings ln Metodikum
plus.rjl.se/metodikum

Metodikum; Rutiner relaterat till Covid

Symptom vid covid-19

De flesta som har drabbats av covid-19, har fått lindriga symptom i form av framför allt feber, hosta, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk där den som insjuknar i covid-19 kan uppvisa ett eller flera symptom. Det har även visat sig att man kan förlora luktsinnet, och därmed smaksinnet, under en tid i samband med infektionen. Lindriga besvär brukar gå över av sig själva med egenvård i hemmet medan de som har krävt sjukhusvård har drabbats av exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation.

Inkubationstiden kan vara från två till 14 dagar.

 

Smittsamhet

Sars-cov-2 smittar i huvudsak i kontakt mellan människor, genom det som kallas droppsmitta. Smittan överförs då till slemhinna i ögon, näsa eller mun från droppar som sprids i luften när någon som är sjuk hostar eller nyser. Som regel når dropparna inte längre än någon meter. Coronaviruset kan överföras via förorenade ytor, indirekt kontaktsmitta. Risken att bli smittad via förorenade ytor bedöms dock vara mindre än via droppsmitta mellan människor. Hur länge viruset kan överleva på ytor och föremål är inte klarlagt.

 

Smittbegränsning

Alla har ansvar för att själva uppmärksamma även milda symptom och stanna hemma om man känner sig sjuk. En allmänt förebyggande åtgärd för att undvika smitta är god handhygien. Tvätta händerna noga med tvål och vatten. Om du inte har tillgång till handtvätt kan handsprit vara ett alternativ.

Anpassa gruppstorlek efter lokal så att det går att sitta på ett avstånd på minst 1,5-2 meter. Mindre grupper är att föredra, men avståndet mellan personerna är viktigare än det exakta antalet deltagare. Rekommenderat antal personer i lokaler inom Metodikum, där träning och utbildning ska genomföras, finns anslaget utanför rummen som stöd.

Vid övning av praktiska moment som måste genomföras och där det inte går att hålla avstånd, får ovanstående rekommendation frångås. Håll dessa övningsgrupper så små som möjligt och växla inte deltagare mellan grupperna.

Dokumentera deltagare och datum samt vilka som varit tillsammans i smågrupper för praktiska övningar.

Tänk igenom rutiner för eventuella gemensamma måltider eller fikapauser. Se till att alla kan rengöra händerna innan, undvik gemensamma uppläggningsbestick eller liknande, bibehåll avstånd.

Rengöring, desinfektion, av utrustning och lokaler utförs enligt allmänna rutiner.

Simulatorer som har använts vid träning desinficeras (torkas av) med Ytdesinfektionsmedel + Tensider.

Tills vidare används inte Pocketmasker i samband med träning för att minimera risken att sprida smitta

 

Baserat på ovanstående och i samråd med Vårdhygien rekommenderas nedanstående i samband med träning och utbildning på Metodikum

 

Rekommendationer i samband med träning och utbildning på Metodikum

 

Jönköping

Lokal

Max antal, justerat för covid

(ordinarie antal)

Metod 1

5

8

Metod 2

5

8

Metod 3

7

12

Metod 4

5

8

Metod 5

4

6

Scenario A

10

12

Scenario B

12

14

Scenario C

12

14

Scenario D

10

14

Konferens Stor

18 skolsittning

36

Konferens Liten

12 skolsittning

24

 

Eksjö

Lokal

Max antal, justerat för covid

(ordinarie antal)

Metod 1

3

6

Metod 2

3

6

Metod 3

8

14

Scenario A

7

10

Scenario B

7

10

Konferens 1

10

16

Konferens 2

10

16

 

 

 

 

Värnamo

Lokal

Max antal, justerat för covid

(ordinarie antal)

Scenario 1

6

10

Scenario 2

6

8

Konferens

10

16

 

 

 

Kontakt

E-post:

 

Uppdaterad: 2020-08-24
Marcus Lidin, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion