Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Lus- och loppbett

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Bedömning och behandling sker i de flesta fall i primärvården. Remiss skickas till hudmottagningen vid oklar diagnos, svåra symtom eller terapisvikt.

Bettreaktioner kan orsakas av många insekter, däribland loppor och löss.

Diagnostik och utredning

Anamnes

Klåda? Symtom hos andra i nära omgivning? Resor? Husdjur?
Symtom kan saknas!

Klinisk undersökning

Loppor lämnar grupper av små purpurfärgade fläckar och omgivande erytem, ofta på rad, då insekten gör flera provbett. Vanligast på bålen. De olika typerna ser likadana ut gällande bettmärkena.

Huvudlöss ter sig som eksemliknande förändringar och sår på grund av klådan. Titta efter gnetter eller levande löss. Luskamning över vitt papper är en bra metod för att upptäcka levande löss.

Flatlöss ger intensiv klåda i kraftigt behårade områden. Lusen är lättare att upptäcka efter att den har sugit blod, där den har bitit sig fast i basen på hårstrån, gnetter sitter längre ut på hårstråna.

Vägglöss lämnar grupperade urtikariella kvaddlar som ses 2–10 dagar efter bett.

Oftast typisk klinisk bild. För säker diagnos krävs fynd av aktuell insekt, vilket kan vara svårt. I undantagsfall biopsi.
 

Behandling

Räcker ofta med lugnande besked. Lokal steroid, grupp I-II kan provas vid klåda. Om uttalade besvär icke-sederande antihistamin. Noggrann städning. Sanering krävs vid vägglöss och behandling av husdjur vid loppor.

Huvudlöss behandlas i första hand med dimetikon, till exempel Hedrin, NYDA eller Linicin. Kombineras med regelbunden kamning. I andra hand används kombination av bensylbensoat och disulfiram, Tenutex. Även här krävs regelbunden kamning. Rengöring av kammar och borstar, tvätta huvudbonader. Går de inte att tvätta lägg dem i en plastpåse i frysen under 24 timmar. Informera skola/förskola.

Flatlöss behandlas med bensylbensoat och disulfiram, Tenutex enligt bipacksedel. Partnerbehandling. Sängkläder och kläder tvättas i 60 grader.

Fastställt: 2020-08-25

Reviderad: 2020-08-25

Giltigt till och med: 2022-08-25

Fastställt av: Medicinsk programgrupp Hud och primärvård

Ansvarig grupp: Hud

Granskat av grupp: Hud

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2020-10-07
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv