Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Hidradenitis suppurativa

Hidradenitis suppurativa (HS) är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som drabbar hudområden med rikligt med apokrina svettkörtlar. Här bildas återkommande, inflammerade abscesser, noduli och komedoner som ibland ger fistelgångar och ärrbildning. Ofta fördröjs diagnosen trots typisk klinisk bild. HS debuterar ofta efter puberteten och drabbar cirka 1-4 % av befolkningen. Tillståndet drabbar oftare kvinnor än män (3:1) och övriga riskfaktorer är rökning, övervikt och ärftlighet.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Remiss till hudspecialist vid behov av hjälp med diagnostik, vid täta recidivoch/eller utbredd sjukdom och/eller utebliven effekt av lokalbehandling eller behandling med tetracyklin vid Hurley grad 1-2 samt alltid vid Hurley grad 3.

Diagnostik och utredning

Diagnosen ställs genom sammanvägande mellan anamnes och klinisk bild.

Återkommande smärtsamma eller varbildande lesioner med recidiv >2 gånger/6 månader lokaliserade till axiller, ljumskar, genitalt, perianalt över glutéer, mellan och under bröst.

Anamnes

Fråga gärna efter: Hereditet? Vilka lokaler som är drabbade? Rökning och alkoholkonsumtion? Övervikt? Samsjuklighet? Smärta (gradering enligt VAS)? Tidigare provade behandlingar? Korrelation till menstruation? Feber och infektioner på andra lokaler (ovanligt)?

Klinisk undersökning

 • Allmäntillstånd.
 • Inspektion av hela hudkostymen.
 • Smärtande och oftast symmetriskt distribuerade noduli, abscesser, hypertrofiska ärr och stora komedoner i områden för apokrina svettkörtlar.

Skattningsverktyg

Hurley grad I Abscesser/inflammatoriska noduli utan hypertrofiska ärr eller fistelgångar.
Hurley grad II Återkommande abscesser med fistelgångar och hypertrofiska ärr, antingen enstaka eller multipla spridda.
Hurley grad III Diffust utspridda abscesser och konglomerat med kommunicerande fistelgångar.

 

För att följa upp en insatt behandling använd gärna DLQI (Dermatology Life Quality Index) och digitala bilder.

Övrig undersökning

 • Biopsi endast för att utesluta andra hudsjukdomar främst skivepitelcancer.
 • Bakterieodling kan ibland vara av värde differentialdiagnostiskt för att utesluta infektion (tex furunkler).
 • Screening för diabetes mellitus typ 2 kan övervägas.

 

Differentialdiagnoser

 • pilonidalcysta
 • akne
 • follikulit, furunkel och karbunkel
 • kutan Crohns sjukdom
 • lymfogranuloma venereum
 • skivepitelcancer.

Behandling

Tidig behandling ger en bättre prognos!

Livsstilsförändringar är viktiga! Ge råd och vid behov remittera för rökavvänjning och viktreduktion. Adressera den psykosociala situationen, finns det tecken på nedstämdhet eller social isolering?

Minska mekanisk påfrestning på lesionerna, genom t.ex. luftiga kläder. Lesionerna ska inte tryckas på eller tömmas av individen själv. Sträva efter fullgod smärtlindring, i första hand med NSAID.

 

 

Hurley grad 3: (tillägg till behandling av grad 2).

Remiss till hudkliniken.

 

Hurley grad 2: (tillägg till behandling av grad 1).

Tetralysal 300 mg, 1 x 2 i 3 månader.

Remiss till hudkliniken vid behov, såsom utebliven effekt av behandling enligt ovan.

 

Hurley grad 1:

Underhållsbehandling med Skinoren 1 x 2 tills vidare.

Vid uppblossning kan kutan emulsion Dalacin provas 1 x 2 i 3 månader (risk för utveckling av antibiotikaresistenta S. aureus!).

Remiss till hudkliniken vid behov

   

 

HS är en kronisk sjukdom där sjukdomsgraden varierar både mellan individer men också hos en och samma individ över tid.

Fastställt: 2020-11-10

Reviderad: 2020-11-10

Giltigt till och med: 2022-11-10

Fastställt av: Medicinsk programgrupp Hud och primärvård

Ansvarig grupp: Hud

Granskat av grupp: Hud

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2021-01-29
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv