Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Open Space - fokusområden trycksår, fall, undernäring, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion

Senior alert arrangerar kunskapswebbinarier inom våra fokusområden trycksår, fall, undernäring, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion.

Kunskapswebbinarierna , s.k. Open Space, har som syfte att lyssna in vilka behov och utmaningar som finns i arbetet kring de äldre samt att stärka kompetensen kring det vårdpreventiva arbetet inom våra fokusområden ute i verksamheterna.

Ingen anmälan behövs till webbinarierna - du ansluter helt utefter dina egna förutsättningar. Du ansluter till webbinariet genom att klicka på länken för det fokusområde och datum som är aktuellt. Anslut 15 min innan webbinariets start för att testa tekniken.

Länk till webbinarierna:

Fokusområde Datum Tid Länk
Open Space trycksår 1 dec 2020 11-12

https://zoom.us/j/93753668200        

Open Space fall 4 feb 2021 14-15

https://zoom.us/j/97073616605

Open Space undernäring 8 mars 2021 11-12 https://zoom.us/j/97612072657
Open Space ohälsa i munnen 1 april 2021 14-15 https://zoom.us/j/94416590360
Open Space blåsdysfunktion 4 maj 2021 14-15 https://zoom.us/j/91343635092

 

Med på webbinariet deltar en representant inom fokusområden ur Senior alerts styrgrupp samt  representanter från Senior alerts nationella arbetsgrupp.

För bästa möjliga förutsättningar inför dessa webbinarier rekommenderar vi er att samla era frågor kring aktuellt fokusområde och Senior alert - för en möjlighet att ställa dessa frågor och få ett svar.

Har ni frågor - kontakta senioralert@rjl.se

Ställda frågor under genomförda Open Space

Open Space Trycksår

Uppdaterad: 2021-03-29
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion