Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Covid-19 vaccination (intramuskulär injektion), hos patienter med antikoagulantia och/eller trombocythämmare

För att minska risken för blödningskomplikationer är det viktigt att dessa patienter erhåller 5 minuters kompression över instickstället efter vaccinationen och att injektionen ges i m. deltoideus (patienten kan med fördel själv applicera tryck efter injektion).

Patienten får informeras om risk för liten blödning i stickområdet men att bedömningen är att det är betydligt större hälsorisk att avstå från vaccination.

1. Patienter som står på NOAK-preparat (Eliquis, Lixiana, Pradaxa eller Xarelto): Ingen paus eller förskjutning av doser.

2. Patienter som står på behandlingsdos lågmolekylärt heparin (Fragmin, Innohep, Klexane): Ingen paus eller förskjutning av doser.

3. Patienter som står på Warfarin med målområde PK-INR 2,0 - 3,1 kan erhålla intramuskulär injektion om det senaste PK-INR värdet var < 3,1. Om patienten har ett högre målområde bör ett aktuellt värde (< 7 dagar) på < 3,1 föreligga.

4. Patienter som står på trombocythämmande (enkel eller dubbel) läkemedel tar sitt läkemedel som vanligt, vaccinationen kan genomföras.

5. Patienter som står på antikoagulantia + 1 trombocythämmare; injektion kan ges enligt punkt 1, 2 eller 3.

6. Patienter som står på antikoagulantia + 2 trombocythämmare (d.v.s. trippelbehandling): Här får behandlande läkare göra en individuell bedömning men kardiologkontakt rekommenderas.

Ovanstående dokument är författat med utgångspunkt från Janus info

Innehåll på sidan:

Fastställt: 2021-01-08

Reviderad: 2021-01-08

Giltigt till och med: 2023-01-08

Fastställt av: Faktagrupp hematologi

Ansvarig grupp: Hematologi

Granskat av grupp: Hematologi

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Ida Tufvesson, Överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Mer information

För övrig information avseende vaccination covid-19 se Vaccination mot covid-19, Folkhälsa och sjukvård, region Jönköpings län.

Uppdaterad: 2021-04-12
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv