Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Svampinfektioner

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Patienterna kan i huvudsak skötas i primärvård.

Remiss kan skickas till hudklinik/mottagning vid

  • tveksamhet om diagnos (negativt odlingssvar)
  • vid kerion (djup svampinfektion)
  • vid tinea capitis (se nedan under tinea capitis).

Undvik att påbörja svampbehandling om remiss planeras.

Diagnostik och utredning

Svampinfektioner orsakas huvudsakligen av två svamptyper trådsvampar (dermatofyter) och jästsvampar (candida och malassezia).

Dermatofyterna smittar

  • från människa till människa (antropofila) och finns främst på fötter och i ljumskar.
  • från djur (katt, hund, marsvin, nötkreatur) till människa (zoofila). Lokaliserar sig då till smittstället t.ex. som ringorm.

Vid smitta från husdjur, be patienten ta kontakt med veterinär.

Diagnosen kan ofta ställas utifrån anamnes (kontaktsporter, förskola, husdjur, fukt, värme, ocklusion), klinisk bild och typisk lokalisation (se även bilder på DermIs)

På behårad hud kan dermatofyten tränga djupt ned i huden och orsaka kraftig inflammation med abscesser så kallad kerion. Misstolkas ofta som bakteriella furunklar. Bland invandrarbarn från Afrika kan svamp i hårbotten ha en diskret bild som vid mjäll. Tänk på förekomst hos familjemedlemmar. 

Svampprov för odling och direktprov för mikroskopi tas med en skarp slev eller pincett från den fjällande periferin av utslaget. 

Prov för jästsvamp kan tas som vanlig bakteriell odling med frågeställning jästsvamp. Malassezia furfur (Pityriasis versicolor) kan påvisas vid mikroskopi, inte genom odling.

Från hårbotten tas även ryckta eller korta brutna hårstrån med rot från drabbat område. Från nageln skrapas djupt under nageln.

Svampodling ska tas före peroral behandling. Vid pågående svampbehandling uppehåll med behandling i minst 2 veckor, med systemisk behandling 6 veckor (naglar 6 månader) innan provtagning. Vid negativ odling men stark klinisk misstanke bör ny odling tas.

Prevention

Fotsvamp, 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Behandling

Oftast räcker lokalbehandling vid begränsad svampinfektion. Om peroral behandling övervägs ta alltid svampodling först.

Dermatofyter

Tinea capitis

Tinea capitis kan behandlas inom primärvården av läkare som känner sig förtrogen med behandling, annars remiss till hudkliniken.

Vid behandling av tinea capitis krävs behandling per os som ska kombineras med Fungoral-schampo hos alla familjemedlemmar. Alla med påvisad svamp (odling eller direktmikroskopi) ska behandlas samtidigt. Infektion med microsporon kräver oftast längre behandling (8 veckor) behandling och kerion 8-12 veckor.

Uppföljande besök med kontrollodling bör erbjudas för kontroll av behandlingsresultat var fjärde vecka.

Vecka 1-4

Barn: tabl terbinafin 250 mg

< 20 kg: 0,25 x 1

20-40 kg: 0,5 x 1

> 40 kg: 1 x 1

Vuxen: tabl terbinafin 250 mg 1 x 1

Samtidigt Fungoral-schampo till alla familjemedlemmar dagligen i 1 vecka, därefter 2 ggr i veckan i 4 veckor.

Efter 4 veckor kontrollbesök med kontrollodling (om möjlig direktmikroskopi). Avsluta behandlingen om patienten är läkt.

Vecka 5-8

Patienten är inte läkt eller har blivit bättre:

Barn: Tablett terbinafin 250 mg

< 20 kg: 0,5 x 1

20-40 kg: 1 x 1

> 40 kg: 1 x 1

Vuxen: Tablett terbinafin 250 mg 1 x 1

Samtidigt Fungoral-schampo till alla familjemedlemmar dagligen i 1 vecka, därefter 2 ggr i veckan i 4 veckor.

Efter 4 veckor kontrollbesök med kontrollodling (om möjlig direktmikroskopi). Avsluta behandlingen om patienten är läkt.

Vecka 9-12

Patienten är inte läkt eller är bättre: byt behandling och nytt återbesök efter fyra veckor. Behandlingen fortsätter till utläkning. Kontrollbesök var fjärde vecka.

Barn: Diflucan mixtur 6 mg/kg kroppsvikt x 1 (maxdos 400 mg/dygn)

Vuxna: Flukonazol 100 mg x 1

Samtidigt Fungoral-schampo till alla familjemedlemmar dagligen i 1 vecka, därefter 2 ggr i veckan i 4 veckor.

Alternativ till terbinafin och flukonazol:

I första hand itrakonazol 100 mg 2 x 1 i 4 veckor.

Alternativt itrakonazol 100 mg 2 x 2 i 7 dagar med 3 veckors behandlingsfritt intervall. Upprepas 2 eller 3 ggr.

Barn: 5 mg/kg/dag i 2-12 veckor.

Obs! Systemisk behandling till barn är inte rekommenderat enligt FASS, men lång klinisk erfarenhet kring denna behandling finns. Märk därför aktuellt recept vid receptförskrivning med OBS! eller SIC!

Tinea corporis (ringorm)

Lokalbehandling (Ekonazol, Terbinafin) räcker ofta.

Överväg peroral behandling (Terbinafin) vid utbredda förändringar.

Ljumsksvamp

Lokalbehandling med Terbinafin, Ekonazol eller andra Imidazolderivat.

Hand eller fotsvamp

Lokalbehandling (Terbinafin, Ekonazol) räcker ofta vid interdigitala besvär och kan provas vid övriga besvär.

Överväg peroral behandling (Terbinafin) vid utbredd infektion (t.ex. mockasinfotsvamp).

Nagelsvamp

Behandlingen är oftast ineffektiv, särskilt lokalbehandling (nagellack med Ciklopirox, Amorolfin). Observera att klinisk utläkning med systembehandling i bästa fall uppnås i cirka 50 % av fallen.

Peroral behandling kan vara indicerad vid nagelmykos (fingernaglar, tveksamt vid tånaglar). Terbinafin tabletter ska endast användas vid klar indikation (d.v.s. odlingsverifierad växt av trådsvamp) p.g.a. risk för biverkningar.

Terbinafin 1 x 1 i 6 veckor (fingrar) och 1 x 1 i 12 veckor (tår). Hög recidivrisk.

Vid Terbinafinbehandling rekommenderas kontroll av leverprover. Behandlingsresultatet ses först då ny nagel växer fram. Behandlingen avslutas alltså trots kvarstående synlig nagelförändring.

Skägg- eller hårbotten

För tinea capitis se ovan. Svamp i skäggbotten kan behandlas lokal med Terbinafin. Överväg systembehandling eller remiss till hudspecialist.

Jästsvampinfektion

Candida

Candida albicans förekommer som normalflora i munhåla och mag-tarmkanal. Kan framkalla opportunistiska infektioner.

Predisponerande faktorer: fuktiga hudveck, diabetes mellitus, graviditet, våtarbete och behandling med bredspektrumantibiotika och immunosuppressiva läkemedel.

Genitalorgan

Candida vulvitis och Candida balanitis kan behandlas lokal med Klotrimazol eller Ekonazol. Sexuell partner bör behandlas om symtom förekommer.

Hudveck

Behandlas lokal med Ekonazol eller Mikonazol eventuellt i kombination med mild steroid.

Nagelband

Kronisk paronyki kan lokalbehandlas med Ekonazol.

Malassezia furfur

Pityriasis versicolor orsakas av Malassezia furfur, en lipofil jästsvamp, som tillhör normalfloran. Kliniska bilden kännetecknas av hyvelspånsfenomen, smutsbruna fläckar, hypopigmenterade fläckar beroende på hudens pigmentering. Lokalbehandling med selendisulfid eller ketokonazol schampo.

Malassezia kan ge akneliknande follikuliter som kan behandlas med selendisulfid.

Fastställt: 2010-03-03

Reviderad: 2021-03-02

Giltigt till och med: 2023-03-02

Fastställt av: Medicinsk programgrupp hud och primärvård

Ansvarig grupp: Hud

Granskat av grupp: Hud

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2021-04-28
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv