Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Riskfaktorer för statinintolerans

  • Tidigare intolerans mot statin, andra lipidsänkare eller multipla läkemedel (MDIS)
  • Högdos statin (Atorvastatin 40–80 mg, Rosuvastatin 20–40 mg)

  • Hög ålder, kvinnligt kön, låg kroppsvikt

  • Muskelsjukdomar, ärftlighet för sådana eller tidigare CK-stegring

  • Vitamin D-brist, calciumrubbningar

  • Nedsatt njurfunktion, nedsatt leverfunktion, obehandlad hypotyreos

  • Alkoholmissbruk, högintensiv träning/kroppsarbete

  • Genetiska varianter som hämmar metabolism av statin

  • Samtidig användning av läkemedel som hämmar metabolism av statin

Mer information

Detta är en fördjupning till Dyslipidemi

Uppdaterad: 2021-05-28
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv