Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Samverkansrutiner för vårdgivare i Jönköpings län

Samordnad vårdplanering

Syftet med samordnad vårdplanering är att Esther och närstående ska känna trygghet vid in- och utskrivning från sjukhus och att tidigt påbörja samarbete och planering för att skapa en trygg och säker hemgång utan onödiga dröjsmål. Esther deltar i planeringen som utgår från behov och vad som är viktigt för Esther. Processen för samordnad vårdplanering gäller för personer i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna vården har behov av insatser från socialtjänst och/eller den kommunala hälso- och sjukvården och/eller den landstingsfinansierade öppna vården.

Samordnad vårdplanering vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
 

 

Introduktionsfilm -
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
 

Kontaktpersoner

Processamordnare i länet

Mer information

 

 

Uppdaterad: 2019-01-07
Ulrika Stefansson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion